Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2016 m. sausio mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2016 m. sausio 22 d., 15.00 val. (CET)

Rinkos operacijos

Priimtinų nereguliuojamų rinkų ir emitentų, klasifikuojamų kaip agentūros, priskirtos prie II-os įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos, sąrašų metinė peržiūra

2015 m. gruodžio 18 d. Valdančioji taryba peržiūrėjo turto, tinkamo įkaitu Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, priimtinų nereguliuojamų rinkų sąrašą. Buvo nuspręsta Alternext Lisbon ir Alternext Paris pripažinti priimtinomis nereguliuojamomis rinkomis. Atnaujintas priimtinų nereguliuojamų rinkų sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje. Valdančioji taryba peržiūrėjo ir emitentų, klasifikuojamų kaip agentūros, priskirtos prie II-os įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos, sąrašą. Ji nusprendė į sąrašą įtraukti Bpifrance Financement SA ir Agence Française de Développement ir išbraukti Société de financement de l’économie française (SFEF). Atnaujintas emitentų, klasifikuojamų kaip agentūros, priskirtos prie II-os įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos, sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Papildomas paaiškinimas dėl kredito reitingų agentūrų pripažinimo kriterijų

2015 m. gruodžio 30 d. Valdančioji taryba nusprendė pateikti paaiškinimus dėl išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų (kredito reitingų agentūrų) pripažinimo kriterijų pagal Eurosistemos kredito vertinimo sistemą. Buvo nuspręsta paskelbti reitingu įvertintam turtui, emitentams ir turto dydžiui taikomus minimaliuosius reikalavimus, kurie skiriasi priklausomai nuo turto, tinkamo įkaitu Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, klasės ir euro zonos šalies. Išsami informacija apie reikalavimus paskelbta ECB interneto svetainėje ir bus įtraukta atnaujinant Gaires ECB/2014/60 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo.

ECB atsakymas dėl padengtų obligacijų Europos Sąjungoje šiuo klausimu Europos Komisijos surengtose viešose konsultacijose

2016 m. sausio 18 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB atsakymą dėl padengtų obligacijų Europos Sąjungoje šiuo klausimu Europos Komisijos surengtose viešose konsultacijose, o konkrečiai – dėl to, kaip sukurti labiau integruotą europinę padengtų obligacijų rinką. Atsakymas netrukus bus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl hipoteka užtikrintų skolinių įsipareigojimų įvykdymo perkeliant teises į nekilnojamąjį turtą Rumunijoje

2015 m. gruodžio 18 . Valdančioji taryba savo iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2015/56.

ECB nuomonė dėl tam tikrų Banka Slovenije institucinės sistemos pakeitimų

2015 m. gruodžio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/57 Slovėnijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimų balanso ir tarptautinių paslaugų teikimo atskaitomybės Austrijoje

2015 m. gruodžio 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/58 Oesterreichische Nationalbank prašymu.

ECB nuomonė dėl mokesčio tam tikroms finansų įstaigoms Lenkijoje

2016 m. sausio 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/1 Lenkijos parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos priežiūros ir administracinių priemonių ir sankcijų taikymo Lietuvoje

2016 m. sausio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/2 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos Graikijoje

2016 m. sausio 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/3 Graikijos Respublikos finansų ministro prašymu.

Statistika

ECB sprendimas dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo

2015 m. gruodžio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2015/50, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/10 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo, tam, kad Sprendimas ECB/2010/10 atitiktų Reglamento ECB/2013/33 ir Reglamento ECB/2013/34 pakeitimus ir kad jame būtų atsižvelgiama į atskaitomybės reikalavimus, nustatytus Reglamentu ECB/2013/38, Reglamentu ECB/2013/40 ir Reglamentu ECB/2013/39. Sprendimas ECB/2015/50 bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB valdymas

ECB sprendimas dėl bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemos

2015 m. gruodžio 23 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2015/51, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/17, nustatantis bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą. Šiuo Sprendimu galimybė dalyvauti Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnybos (angl. Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) rengiamuose viešuosiuose pirkimuose suteikiama nebe vien tik ECBS centriniams bankams. Valdančiajai tarybai pakvietus, EPCO organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose, rengiamuose siekiant patenkinti poreikius, panašius į centrinių bankų poreikius, galės dalyvauti ir i) valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos, ii) Sąjungos institucijos ir įstaigos bei iii) tarptautinės organizacijos. Joms bus taikomos panašios sąlygos. Be to, atnaujintame teisės akte taikoma finansinio paketo sąvoka, taip pagerinama biudžeto sudarymo procedūra. Sprendimas paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

BPM 2016 m. priežiūros prioritetai

2015 m. gruodžio 22 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti BPM 2016 m. priežiūros prioritetus, kuriais ECB vadovausis vykdydamas bankų priežiūrą ateinančius dvylika mėnesių.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai