Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Ianuarie 2016

EMBARGO

EMBARGO până la data de 22 ianuarie 2016, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Operațiuni de piață

Revizuirea anuală a piețelor nereglementate considerate acceptabile și a emitenților clasificați ca agenții în categoria II de marje de ajustare (haircut )

La data de 18 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a revizuit lista piețelor nereglementate considerate acceptabile pentru activele eligibile drept garanție în cadrul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului. În consecință, Consiliul guvernatorilor a decis să considere Alternext Lisbon și Alternext Paris ca piețe nereglementate acceptabile. Lista actualizată a piețelor nereglementate considerate acceptabile este disponibilă pe website-ul BCE. Totodată, Consiliul guvernatorilor a revizuit lista emitenților clasificați ca agenții în categoria II de marje de ajustare ( haircut). Prin urmare, Consiliul guvernatorilor a decis să includă pe listă Bpifrance Financement SA și Agence Française de Développement și să excludă de pe listă Société de financement de l’économie française (SFEF). Lista actualizată a emitenților clasificați ca agenții în categoria II de marje de ajustare ( haircut) este disponibilă pe website-ul BCE.

Clarificări suplimentare cu privire la criteriile de acceptare pentru agențiile de rating de credit

La data de 30 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a decis să aducă clarificări cu privire la criteriile de acceptare pentru instituțiile externe de evaluare a creditului (agenții de rating de credit) în cadrul mecanismului de evaluare a creditului din Eurosistem. Acesta a decis să publice cerințele minime de acoperire în ceea ce privește activele evaluate, emitenții evaluați și volumul evaluat, defalcate în funcție de categoriile de active eligibile drept garanție în cadrul operațiunilor de politică monetară, precum și la nivelul țărilor din zona euro. Cerințele detaliate sunt disponibile pe website-ul BCE și vor fi incluse în viitoarea actualizare a Orientării BCE/2014/60 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem.

Contribuția BCE la consultarea publică a Comisiei Europene privind obligațiunile garantate din Uniunea Europeană

La data de 18 ianuarie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul BCE la consultarea publică a Comisiei Europene privind obligațiunile garantate din Uniunea Europeană, în special privind modul în care se poate obține un grad mai ridicat de integrare a pieței europene a obligațiunilor garantate. Răspunsul va fi disponibil în curând pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE privind stingerea datoriilor garantate cu ipotecă prin transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil în România

La data de 18 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/56 din proprie inițiativă.

Avizul BCE cu privire la anumite modificări ale cadrului instituțional al Banka Slovenije

La data de 18 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/57, la solicitarea președintelui Adunării Naționale a Republicii Slovenia.

Avizul BCE cu privire la raportarea privind balanța de plăți și furnizarea de servicii transfrontaliere în Austria

La data de 23 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/58, la solicitarea Oesterreichische Nationalbank.

Avizul BCE cu privire la o taxă pentru anumite instituții financiare din Polonia

La data de 12 ianuarie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/1, la solicitarea Parlamentului polonez.

Avizul BCE cu privire la supravegherea activităților agenților care operează cu numerar și impunerea de măsuri și sancțiuni administrative în Lituania

La data de 20 ianuarie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/2, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Lituania.

Avizul BCE cu privire la sistemul de garantare a depozitelor în Republica Elenă

La data de 21 ianuarie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/3, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Elenă.

Statistici

Decizia BCE privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică

La data de 18 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2015/50 de modificare a Deciziei BCE/2010/10 privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică în vederea alinierii Deciziei BCE/2010/10 la modificările aduse Regulamentului BCE/2013/33 și Regulamentului BCE/2013/34, precum și în vederea reflectării în Decizia BCE/2010/10 a cerințelor de raportare prevăzute în Regulamentul BCE/2013/38, Regulamentul BCE/2013/40 și Regulamentul BCE/2013/39. Decizia BCE/2015/50 va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va fi disponibilă pe website-ul BCE.

Guvernanță corporativă

Decizia BCE privind cadrul pentru achizițiile comune ale Eurosistemului

La data de 23 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2015/51 de modificare a Deciziei BCE/2008/17 de stabilire a cadrului pentru achizițiile comune ale Eurosistemului. Decizia extinde posibilitatea de a participa la procedurile de licitație gestionate de Biroul de Coordonare a Achizițiilor Eurosistemului (BCAE) dincolo de sfera băncilor centrale din SEBC. La invitația Consiliului guvernatorilor, (i) autoritățile naționale ale statelor membre, (ii) instituțiile și organismele Uniunii și (iii) organizațiile internaționale vor putea, de asemenea, participa la procedurile BCAE în condiții similare și pentru îndeplinirea unor nevoi comune cu cele ale băncilor centrale. În plus, actul juridic actualizat implementează introducerea unui concept de anvelopă financiară care simplifică procedurile bugetare. Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă pe website-ul BCE.

Supravegherea bancară

Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru anul 2016

La data de 22 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea priorităților în materie de supraveghere MUS pentru anul 2016, care vor ghida activitatea funcției de supraveghere bancară a BCE în următoarele douăsprezece luni.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media