SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Januar 2016

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE 22. januar 2016 kl. 15.00 CET

Markedsoperationer

Årlig gennemgang af godkendte ikkeregulerede markeder og udstedere klassificeret som agencies i haircut-kategori II

Den 18. december 2015 gennemgik Styrelsesrådet listen over godkendte ikkeregulerede markeder for aktiver godkendt som sikkerhed i Eurosystemets pengepolitiske operationer. Som følge heraf blev det besluttet at acceptere Alternext Lisbon og Alternext Paris som godkendte ikkeregulerede markeder. Den ajourførte liste over godkendte ikkeregulerede markeder findes på ECB's websted. Styrelsesrådet gennemgik desuden listen over udstedere, som er klassificeret som agencies i haircut-kategori II. Som følge heraf blev det besluttet at tilføje Bpifrance Financement SA og Agence Française de Développement på listen og at fjerne Société de financement de l’économie française (SFEF) fra listen. Den ajourførte liste over udstedere klassificeret som agencies i haircut-kategori II findes på ECB's websted.

Yderligere præcisering af godkendelseskriterierne for kreditvurderingsbureauer

Den 30. december 2015 besluttede Styrelsesrådet at præcisere godkendelseskriterierne for eksterne kreditvurderingsinstitutter (kreditvurderingsbureauer) inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering. Det blev besluttet at offentliggøre mindstedækningskrav, for så vidt angår vurderede aktiver, vurderede udstedere og vurderet volumen fordelt på de aktivklasser, der er godkendt til sikkerhedsstillelse i forbindelse med pengepolitiske operationer og i alle eurolande. De detaljerede krav, der findes på ECB's websted, vil blive inkluderet i en kommende opdatering af retningslinje ECB/2014/60 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme.

ECB's bidrag til Europa-Kommissionens offentlige høring om dækkede obligationer i Den Europæiske Union

Den 18. januar 2016 godkendte Styrelsesrådet ECB's svar i Europa-Kommissionens offentlige høring om dækkede obligationer i Den Europæiske Union, og navnlig hvordan der kan opnås et mere integreret europæisk marked for dækkede obligationer. Svaret offentliggøres på ECB's websted inden længe.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om betaling af gæld med sikkerhed i fast ejendom ved overførsel af ejendomsretten til den faste ejendom i Rumænien

Den 18. december 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/56 på eget initiativ.

ECB's udtalelse om visse ændringer i de institutionelle rammer for Banka Slovenije

Den 18. december 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/57 på anmodning af formanden for Republikken Sloveniens nationalforsamling.

ECB's udtalelse om betalingsbalancen og rapportering af grænseoverskridende levering af tjenesteydelser i Østrig

Den 23. december 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/58 på anmodning af Oesterreichische Nationalbank.

ECB's udtalelse om en skat for visse finansielle institutter i Polen

Den 12. januar 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/1 på anmodning af det polske parlament.

ECB's udtalelse om tilsyn med kontanthåndterende virksomheders aktiviteter og pålæggelse af administrative foranstaltninger og sanktioner i Litauen

Den 20. januar 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/2 på anmodning af Litauens finansministerium.

ECB's udtalelse om indskudsgarantiordningen i Grækenland

Den 21. januar 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/3 på anmodning af Den Hellenske Republiks finansminister.

Statistik

ECB's afgørelse om manglende overholdelse af statistiske indberetningskrav

Den 18. december 2015 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2015/50 om ændring af afgørelse ECB/2010/10 om manglende overholdelse af statistiske indberetningskrav med henblik på at bringe afgørelse ECB/2010/10 i overensstemmelse med ændringer af forordning ECB/2013/33 og forordning ECB/2013/34 og for at afspejle indberetningskravene i forordning ECB/2013/38, forordning ECB/2013/40 og forordning ECB/2013/39 i afgørelse ECB/2010/10. Afgørelse ECB/2015/50 vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Corporate governance

ECB's afgørelse om rammerne for fælles udbudsregler i Eurosystemet

Den 23. december 2015 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2015/51 om ændring af afgørelse ECB/2008/17 om indførelse af grundlag for fælles udbudsregler i Eurosystemet. Afgørelsen udvider muligheden for at deltage i udbudsprocedurer, som EPCO (Eurosystem Procurement Coordination Office) organiserer, til deltagere, som ikke er centralbanker i ESCB. Efter invitation fra Styrelsesrådet får i) nationale myndigheder i medlemslandene, ii) EU-institutioner og ‑organer og iii) internationale organisationer også mulighed for at deltage i EPCO's udbudsprocedurer på samme betingelser som centralbankerne og for at opfylde behov, som de har til fælles med dem. Den opdaterede retsakt gennemfører desuden indførelsen af et koncept med finansieringsrammer, der strømliner budgetprocedurerne. Afgørelsen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Banktilsyn

SSM's prioriteter for tilsynet i 2016

Den 22. december 2015 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af SSM's prioriteter for tilsynet i 2016, der bliver en rettesnor for Banktilsynets arbejde de næste tolv måneder.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt