Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Svibanj 2014.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 23. svibnja 2014.

Platni sustavi i tržišna infrastruktura

Godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2013.

Dana 15. svibnja 2014. Upravno je vijeće primilo na znanje Godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2013. Izvješće sadržava glavne činjenice koje se odnose na sustav TARGET i pregled kretanja koja su nastupila u sustavu TARGET2 tijekom 2013. Izvješće će uskoro biti dostupno na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost i nadzor

Pregled financijske stabilnosti, svibanj 2014.

Upravno je vijeće 21. svibnja 2014. odobrilo objavljivanje pregleda financijske stabilnosti, svibanj 2014. ( Financial Stability ReviewMay 2014), u kojem se razmatraju glavni izvori rizika za stabilnost financijskog sustava europodručja i njegovih ranjivih točaka i iznosi cjelovita analiza sposobnosti financijskog sustava europodručja da apsorbira negativne poremećaje. Pregled će biti objavljen na mrežnim stranicama ESB-a do kraja svibnja 2014.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o upraviteljima mjenjačnica u Litvi

Upravno je vijeće 16. travnja 2014. na zahtjev litavskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2014/27.

Mišljenje ESB-a o praćenju korištenja kreditnih rejtinga od strane sudionika na tržištu u Litvi

Upravno je vijeće 22. travnja 2014. na zahtjev litavskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2014/28.

Mišljenje ESB-a o pravnom okviru za dokapitalizaciju kreditnih institucija u Grčkoj putem Grčkog fonda za financijsku stabilnost (HFSF)

Upravno je vijeće 29. travnja 2014. na zahtjev grčkog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2014/29.

Mišljenje ESB-a o javnim financijama u Litvi

Upravno je vijeće 30. travnja 2014. na zahtjev litavskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2014/30.

Mišljenje ESB-a o rješavanju kriza na financijskim tržištima u Finskoj

Upravno je vijeće 2. svibnja 2014. na zahtjev finskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2014/31.

Mišljenje ESB-a o određenim novčanicama i kovanicama koje prestaju biti zakonsko sredstvo plaćanja u Švedskoj

Upravno je vijeće 5. svibnja 2014. na zahtjev središnje banke Sveriges riksbank donijelo mišljenje CON/2014/32.

Mišljenje ESB-a o nadzoru platnih sustava i sustava namire vrijednosnih papira u Litvi

Upravno je vijeće 15. svibnja 2014. na zahtjev središnje banke Lietuvos bankas donijelo mišljenje CON/2014/33.

Mišljenje ESB-a o pravnom okviru za kreditne institucije i financijska društva u Portugalu

Upravno je vijeće 16. svibnja 2014. na zahtjev portugalske državne ministrice i ministrice za financije donijelo mišljenje CON/2014/34.

Mišljenje ESB-a o ograničenjima vezanim uz mirovine u Austriji

Upravno je vijeće 19. svibnja 2014. na zahtjev austrijskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2014/35.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novčanim fondovima

Upravno je vijeće 21. svibnja 2014. na zahtjev Vijeća donijelo mišljenje CON/2014/36. Mišljenje će biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a i u Službenom listu Europske unije.

Statistika

Povjerljivost statističkih podataka

Upravno je vijeće 2. svibnja 2014. odobrilo preporuke navedene u izvješću o mjerama donesenim radi zaštite povjerljivosti statističkih podataka navedenih u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke (s naknadnim izmjenama i dopunama u Uredbi Vijeća (EZ) 951/2009). Sažetak izvješća dostupan je na mrežnim stranicama ESB-a.

Upravljanje ESB-om

Preporuka ESB‑a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Malta / Bank Ċentrali ta` Malta

Upravno je vijeće 17. travnja 2014. donijelo Preporuku ESB/2014/20 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Malta / Bank Ċentrali ta` Malta. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Proračun i plan nabave Ureda Eurosustava za usklađivanje nabave za 2014.

Upravno je vijeće 24. travnja 2014. odobrilo proračun i plan nabave Ureda Eurosustava za usklađivanje nabave za 2014.

Predsjednik Odbora za platne sustave i sustave namire (PSSC)

Upravno je vijeće 8. svibnja 2014. imenovalo gđu Danielu Russo, glavnu nadležnu za platni promet i tržišne infrastrukture, za predsjednicu PSSC-a za pitanja nadzora i g. Jean-Michela Godeffroyja, predsjednika Odbora T2S, za predsjednika PSSC-a za pitanja koja se ne odnose na nadzor, pri čemu imenovanja stupaju na snagu odmah i važeća su do 31. prosinca 2016.

Predsjednik Odbora za financijsku stabilnost (FSC)

Upravno je vijeće 8. svibnja 2014. imenovalo g. Vítora Constância, potpredsjednika ESB-a, za predsjednika FSC-a, pri čemu je imenovanje stupilo na snagu odmah i važeće je do 31. prosinca 2016.

Nadzor banaka

Drugo tromjesečno izvješće o napretku u operativnoj provedbi Uredbe o Jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM-u).

Upravno je vijeće 2. svibnja 2014. odobrilo drugo tromjesečno izvješće Europskom parlamentu, Vijeću EU-a i Europskoj komisiji o napretku u operativnoj provedbi Uredbe o SSM-u, koje pokriva razdoblje od 4. veljače do 3. svibnja 2014. Izvješće je dostupno na mrežnim stranicama ESB-a.

Pokretanje javnog savjetovanja o Nacrtu uredbe ESB-a o naknadama za nadzor

Upravno je vijeće 21. svibnja 2014. odlučilo pokrenuti javno savjetovanje o Nacrtu uredbe ESB-a o naknadama za nadzor. Nacrt uredbe zajedno s popratnim dokumentom za savjetovanje bit će objavljen 27. svibnja 2014. na mrežnim stranicama ESB-a. Primjedbe je moguće dostaviti do ponoći dana 11. srpnja 2014. kada završava razdoblje savjetovanja.

Kontaktni podatci za medije