Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Maj 2014

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE den 23. maj 2014 kl. 15.00 CET

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Årsberetning om Target for 2013

Den 15. maj 2014 tog Styrelsesrådet årsberetningen om Target for 2013 til efterretning. Rapporten gør rede for de vigtigste faktiske forhold vedrørende Target-systemet samt for udviklingen inden for Target2 i løbet af 2013. Rapporten vil snart blive offentliggjort på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

"Financial Stability Review – May 2014"

Den 21. maj 2014 gav Styrelsesrådet tilladelse til at offentliggøre "Financial Stability Review – May 2014". Her gennemgås de største risici og kilder til sårbarhed, for så vidt angår finansiel stabilitet i euroområdets finansielle system, og kapaciteten i det finansielle system i euroområdet til at modstå negative påvirkninger analyseres grundigt. Rapporten offentliggøres på ECB's websted ultimo maj 2014.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om operatører der udøver valutaveksling i Litauen

Den 16. april 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/27 på anmodning af det litauiske finansministerium.

ECB's udtalelse om overvågningen af markedsdeltagernes brug af kreditratings i Litauen

Den 22. april 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/28 på anmodning af det litauiske finansministerium.

ECB's udtalelse om de retlige rammer for rekapitaliseringen gennem HFSF af kreditinstitutter i Grækenland

Den 29. april 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/29 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om de offentlige finanser i Litauen

Den 30. april 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/30 på anmodning af det litauiske finansministerium.

ECB's udtalelse om afvikling af kriser på det finansielle marked i Finland

Den 2. Maj 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/31 på anmodning af det finske finansministerium.

ECB's udtalelse om ophøret af visse sedler og mønter som lovligt betalingsmiddel i Sverige

Den 5. maj 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/32 på anmodning af Sveriges riksbank.

ECB's udtalelse om overvågning af betalings- og værdipapirafviklingssystemer i Litauen

Den 15. maj 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/33 på anmodning af Lietuvos bankas

ECB's udtalelse om de retlige rammer for kreditinstitutter og finansielle virksomheder i Portugal

Den 16. maj 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/34 på anmodning af den portugisiske finansminister

ECB's udtalelse om pensionsbegrænsninger i Østrig

Den 19. maj 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/35 på anmodning af det østrigske finansministerium

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om pengemarkedsforeninger

Den 21. maj 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/36 på anmodning fra Rådet. Udtalelsen vil blive offentliggjort på ECB's websted og i Den Europæiske Unions Tidende.

Statistik

Fortrolighed ved statistisk information

Den 2. maj 2014 godkendte Styrelsesrådet henstillingerne i rapporten om foranstaltningerne, der er indført for at sikre den statistiske informations fortrolighed, jf. Rådets forordning (EF) Nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (som ændret ved Rådets forordning (EF) Nr. 951/2009). Et sammendrag af denne rapport findes på ECB's websted.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Den 17. april 2014 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2014/20 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta. Henstillingen er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Budget og indkøbsplan for 2014 for EPCO (Eurosystem Procurement Coordination Office)

Den 24. april 2014 vedtog Styrelsesrådet EPCO's budget og indkøbsplan for 2014.

Formanden for Betalingsformidlingskomiteen (PSSC)

Den 8. maj 2014 udnævnte Styrelsesrådet Daniela Russo, Chief Market Infrastructure and Payments Oversight Policy Officer, til formand for PSSC i spørgsmål vedrørende overvågning og Jean-Michel Godeffroy, formand for T2S Board, til formand for PSSC i spørgsmål, der ikke vedrører overvågning, med øjeblikkelig virkning indtil 31. december 2016.

Formand for Komiteen for Finansiel Stabilitet (FSC)

Den 8. maj 2014 udnævnte Styrelsesrådet Vítor Constâncio, næstformand for ECB, til formand for FSC med øjeblikket virkning indtil 31. december 2016.

Banktilsyn

Anden kvartalsrapport om fremskridt i den operationelle gennemførelse af forordningen om Den Fælles Tilsynsmekanisme ("SSM-forordningen")

Den 2. maj 2014 godkendte Styrelsesrådet den anden kvartalsrapport til Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af "SSM-forordningen" i perioden fra 4. februar til 3. maj 2014. Rapporten kan findes på ECB's websted.

Offentlig høring om et udkast til ECB's forordning om tilsynsgebyrer

Den 21. maj 2014 besluttede Styrelsesrådet at indlede en offentlig høring om et udkast til ECB's forordning om tilsynsgebyrer. Udkastet til forordning offentliggøres sammen med det ledsagende høringsdokument 27. maj 2014 på ECB's websted. Bemærkninger skal indgives senest midnat den 11. juli 2014, hvor høringsperioden udløber.

Medie- og pressehenvendelser