European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Máj 2014

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 23. mája 2014

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Výročná správa o systéme TARGET za rok 2013

Rada guvernérov 15. mája 2014 vzala na vedomie výročnú správu o systéme TARGET za rok 2013. Správa približuje základné informácie o systéme TARGET a hodnotí vývoj systému TARGET2 v priebehu roka 2013. Správa bude čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite z mája 2014

Rada guvernérov 21. mája 2014 schválila zverejnenie májového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review – May 2014), ktorá skúma hlavné zdroje rizík a slabé miesta ohrozujúce stabilitu finančného systému eurozóny a obsahuje komplexnú analýzu jeho schopnosti absorbovať vplyvy nepriaznivého vývoja. Správa bude zverejnená na internetovej stránke ECB do konca mája 2014.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k prevádzkovateľom zmenární v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/27 dňa 16. apríla 2014 na žiadosť litovského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k monitorovaniu používania úverových ratingov účastníkmi trhu v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/28 dňa 22. apríla 2014 na žiadosť litovského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k právnemu rámcu pre rekapitalizáciu úverových inštitúcií v Grécku prostredníctvom Gréckeho fondu finančnej stability

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/29 dňa 29. apríla 2014 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k verejným financiám v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/30 dňa 30. apríla 2014 na žiadosť litovského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k riešeniu kríz na finančných trhoch vo Fínsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/31 dňa 2. mája 2014 na žiadosť fínskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k určitým bankovkám a minciam, ktoré prestávajú byť zákonným platidlom vo Švédsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/32 dňa 5. mája 2014 na žiadosť Sveriges Riksbank.

Stanovisko ECB k dohľadu nad platobným systémami a systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/33 dňa 15. mája 2014 na žiadosť Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k právnemu rámcu pre úverové inštitúcie a finančné spoločnosti v Portugalsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/34 dňa 16. mája 2014 na žiadosť portugalskej ministerky štátnej správy a financií.

Stanovisko ECB k obmedzeniam dôchodkov v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/35 dňa 19. mája 2014 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o fondoch peňažného trhu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/36 dňa 21. mája 2014 na žiadosť Rady. Stanovisko bude zverejnené na internetovej stránke ECB a v  Úradnom vestníku Európskej únie.

Štatistika

Dôvernosť štatistických informácií

Rada guvernérov 2. mája 2014 schválila odporúčania správy o opatreniach prijatých na zabezpečenie dôvernosti štatistických informácií uvedených v nariadení Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (v znení nariadenia Rady (ES) č. 951/2009). Zhrnutie správy je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Rada guvernérov 17. apríla 2014 prijala odporúčanie ECB/2014/20 adresované Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta. Odporúčanie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Rozpočet a plán obstarávania Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania na rok 2014

Rada guvernérov 24. apríla 2014 schválila rozpočet a plán obstarávania Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania na rok 2014.

Vymenovanie predsedníčky Výboru pre platobné systémy a systémy vyrovnania (Payment and Settlement Systems Committee – PSSC)

Rada guvernérov 8. mája 2014 vymenovala vedúcu útvaru dohľadu nad trhovou infraštruktúrou a platobnými systémami Danielu Russovú za predsedníčku PSSC v oblasti dohľadu a predsedu Rady T2S Jeana-Michela Godeffroya za predsedu PSSC pre ostatné záležitosti mimo oblasti dohľadu, a to s okamžitou platnosťou až do 31. decembra 2016.

Vymenovanie predsedu Výboru pre finančnú stabilitu (Financial Stability Committee – FSC)

Rada guvernérov 8. mája 2014 vymenovala viceprezidenta ECB Vítora Constância za predsedu FSC , a to s okamžitou platnosťou až do 31. decembra 2016.

Bankový dohľad

Druhá štvrťročná správa o stave zavádzania nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu (nariadenia o SSM – Single Supervisory Mechanism)

Rada guvernérov 2. mája 2014 schválila druhú štvrťročnú správu adresovanú Európskemu parlamentu, Rade EÚ a Európskej komisii o stave implementácie nariadenia o SSM, ktorá sa vzťahuje na obdobie od 4. februára do 3. mája 2014. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Otvorenie verejnej konzultácie o návrhu nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad

Rada guvernérov 21. mája 2014 rozhodla o otvorení verejnej konzultácie o návrhu nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad. Návrh nariadenia bude spolu s konzultačným dokumentom zverejnený na internetovej stránke ECB 27. mája 2014. Pripomienky je možné predkladať do polnoci 11. júla 2014, dňa uzávierky konzultácie.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá