Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Mai 2014

EMBARGO

EMBARGO până la data de 23 mai 2014, ora 15:00 (ora Europei Centrale)

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Raportul anual 2013 privind TARGET

La data de 15 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a luat notă de Raportul anual 2013 privind TARGET, care prezintă principalele aspecte legate de sistemul TARGET şi evoluţiile consemnate în cadrul TARGET2 pe parcursul anului 2013. Raportul va fi pus la dispoziţie în curând pe website-ul BCE.

Supravegherea şi stabilitatea financiară

Raportul Financial Stability Review – May 2014

La data de 21 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea Financial Stability Review – May 2014, care examinează principalele surse de risc şi vulnerabilitate în ceea ce priveşte stabilitatea financiară în cadrul sistemului financiar din zona euro şi oferă o analiză completă a capacităţii acestuia de a absorbi şocurile adverse. Acest text va fi publicat pe website ul BCE până la finele lunii mai 2014.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la operatorii de schimb valutar în Lituania

La data de 16 aprilie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/27, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Lituania.

Avizul BCE cu privire la monitorizarea utilizării ratingurilor de credit de către participanţii la piaţă în Lituania

La data de 22 aprilie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/28, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Lituania.

Avizul BCE cu privire la cadrul juridic pentru recapitalizarea instituţiilor de credit din Grecia prin intermediul Fondului elen pentru stabilitate financiară

La data de 29 aprilie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/29, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la finanţele publice în Lituania

La data de 30 aprilie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/30, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Lituania.

Avizul BCE cu privire la soluţionarea crizelor de pe pieţele financiare în Finlanda

La data de 2 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/31, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Finlanda.

Avizul BCE cu privire la încetarea calităţii de mijloc legal de plată a anumitor bancnote şi monede în Suedia

La data de 5 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/32, la solicitarea Sveriges Riksbank.

Avizul BCE cu privire la monitorizarea sistemelor de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare în Lituania

La data de 15 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/33, la solicitarea Lietuvos bankas.

Avizul BCE cu privire la cadrul juridic pentru instituţiile de credit şi societăţile financiare în Portugalia

La data de 16 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/34, la solicitarea ministrului de stat şi al finanţelor din Portugalia.

Avizul BCE cu privire la restricţiile privind pensiile în Austria

La data de 19 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/35, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind fondurile de piaţă monetară

La data de 21 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/36, la solicitarea Consiliului. Avizul va fi publicat pe website-ul BCE şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statistică

Confidenţialitatea informaţiilor statistice

La data de 2 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat recomandările formulate în raportul privind măsurile adoptate în vederea protejării confidenţialităţii informaţiilor statistice menţionate în Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană [astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 951/2009 al Consiliului]. Un rezumat al raportului este disponibil pe website ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

La data de 17 aprilie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2014/20 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Bugetul şi planul de achiziţii al Biroului de Coordonare a Achiziţiilor Eurosistemului pentru anul 2014

La data de 24 aprilie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat bugetul şi planul de achiziţii al Biroului de Coordonare a Achiziţiilor Eurosistemului pentru anul 2014.

Preşedinţia Comitetului pentru sistemele de plăţi şi de decontare (Payment and Settlement Systems Committee - PSSC)

La data de 8 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Daniela Russo, responsabilă cu politica de monitorizare pentru plăţi şi infrastructura pieţelor, în funcţia de preşedinte al PSSC pentru chestiuni legate de monitorizare şi pe dl Jean-Michel Godeffroy, preşedintele Consiliului T2S, în funcţia de preşedinte al PSSC pentru alte chestiuni decât cele legate de monitorizare, cu efect imediat şi până la data de 31 decembrie 2016.

Preşedinţia Comitetului pentru stabilitate financiară (Financial Stability Committee - FSC)

La data de 8 mai 2014, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Vítor Constâncio, vicepreşedintele BCE, în funcţia de preşedinte al FSC, cu efect imediat şi până la data de 31 decembrie 2016.

Supravegherea bancară

Al doilea raport trimestrial privind progresele înregistrate în punerea în aplicare din perspectivă operaţională a Regulamentului privind Mecanismul unic de supraveghere (MUS)

La data de 2 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat cel de-al doilea Raport trimestrial către Parlamentul European, Consiliul UE şi Comisia Europeană privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Regulamentului privind MUS, care se referă la perioada 4 februarie-3 mai 2014. Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

Lansarea unei consultări publice referitoare la un proiect de regulament al BCE privind taxele de supraveghere

La data de 21 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a decis să lanseze o consultare publică referitoare la un proiect de regulament al BCE privind taxele de supraveghere. Proiectul de regulament, însoţit de documentul de consultare, va fi publicat la data de 27 mai 2014 pe website-ul BCE. Pot fi trimise observaţii până la data de 11 iulie 2014, miezul nopţii, când perioada de consultare se va încheia.

Contacte media