Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

květen 2014

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 23. května 2014

Platební systémy a tržní infrastruktura

Výroční zpráva TARGET za rok 2013

Rada guvernérů vzala 15. května 2014 na vědomí výroční zprávu TARGET za rok 2013. Zpráva obsahuje hlavní údaje o systému TARGET a hodnotí vývoj, kterým prošel systém TARGET2 během roku 2013. Zpráva bude v nejbližší době zveřejněna na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Publikace Financial Stability Review – May 2014

Rada guvernérů schválila 21. května 2014 vydání publikace „Financial Stability Review – May 2014“, která se zabývá hlavními zdroji rizika z hlediska finanční stability finančního systému eurozóny a jeho zranitelností a rovněž poskytuje komplexní analýzu kapacity finančního systému eurozóny absorbovat nepříznivé výkyvy. Publikace bude zveřejněna na internetových stránkách ECB do konce května 2014.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k provozovatelům směnáren v Litvě

Rada guvernérů přijala 16. dubna 2014 stanovisko CON/2014/27 na žádost litevského ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke sledování používání ratingů účastníky trhu v Litvě

Rada guvernérů přijala 22. dubna 2014 stanovisko CON/2014/28 na žádost litevského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k právnímu rámci pro rekapitalizaci úvěrových institucí v Řecku prostřednictvím Řeckého fondu finanční stability

Rada guvernérů přijala 29. dubna 2014 stanovisko CON/2014/29 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k veřejným financím v Litvě

Rada guvernérů přijala 30. dubna 2014 stanovisko CON/2014/30 na žádost litevského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k řešení krizí na finančních trzích ve Finsku

Rada guvernérů přijala 2. května 2014 stanovisko CON/2014/31 na žádost finského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k ukončení platnosti některých bankovek a mincí ve Švédsku

Rada guvernérů přijala 5. května 2014 stanovisko CON/2014/32 na žádost Sveriges Riksbank.

Stanovisko ECB k dozoru nad platebními systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry v Litvě

Rada guvernérů přijala 15. května 2014 stanovisko CON/2014/33 na žádost Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k právnímu rámci pro úvěrové instituce a finanční společnosti v Portugalsku

Rada guvernérů přijala 16. května 2014 stanovisko CON/2014/34 na žádost portugalské státní tajemnice a ministryně financí.

Stanovisko ECB k omezením důchodů v Rakousku

Rada guvernérů přijala 19. května 2014 stanovisko CON/2014/35 na žádost rakouského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondech peněžního trhu

Rada guvernérů přijala 21. května 2014 stanovisko CON/2014/36 na žádost Rady. Stanovisko bude zveřejněno na internetových stránkách ECB a v  Úředním věstníku Evropské unie.

Statistika

Důvěrnost statistických informací

Rada guvernérů schválila 2. května 2014 doporučení uvedená ve zprávě o opatřeních přijatých k zajištění důvěrnosti statistických informací uvedených v nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (ve znění nařízení Rady (ES) č. 951/2009). Shrnutí zprávy je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta

Rada guvernérů přijala 17. dubna 2014 doporučení ECB/2014/20 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta. Doporučení bylo zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Plán rozpočtu a zadávání zakázek Úřadu Eurosystému pro koordinaci zadávání veřejných zakázek na rok 2014

Rada guvernérů schválila 24. dubna 2014 plán rozpočtu a zadávání zakázek Úřadu Eurosystému pro koordinaci zadávání veřejných zakázek na rok 2014.

Předseda Výboru pro platební a zúčtovací systémy (Payment and Settlement Systems Committee /PSSC)

Rada guvernérů jmenovala 8. května 2014 s okamžitou účinností Danielu Russo, vedoucí dohledu nad tržní infrastrukturou a platebními systémy, do funkce předsedkyně PSSC v oblasti dohledu a Jean-Michela Godeffroye, předsedu Rady T2S, do funkce předsedy PSSC v ostatních záležitostech mimo oblast dohledu, a to do 31. prosince 2016.

Předseda Výboru pro finanční stabilitu (FSC)

Rada guvernérů jmenovala 8. května 2014 s okamžitou účinností Vítora Constância, viceprezidenta ECB, do funkce předsedy FSC, a to do 31. prosince 2016.

Bankovní dohled

Druhá čtvrtletní zpráva o pokroku při provozním provádění nařízení o jednotném mechanismu dohledu (SSM)

Rada guvernérů schválila 2. května 2014 druhou čtvrtletní zprávu Evropskému parlamentu, Radě EU a Evropské komisi o pokroku při provozním provádění nařízení o SSM za období od 4. února do 3. května 2014. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zahájení veřejné konzultace o návrhu nařízení ECB o poplatcích za dohled

Rada guvernérů rozhodla 21. května 2014 zahájit veřejnou konzultaci o návrhu nařízení ECB o poplatcích za dohled. Návrh nařízení společně s konzultačním dokumentem budou zveřejněny 27. května 2014 na internetových stránkách ECB. Připomínky lze předkládat do půlnoci 11. července 2014, kdy období konzultace končí.

Kontakty pro média