Menu

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2014. május

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2014. május 23., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

A TARGET-ről szóló 2013-as Éves jelentés

A Kormányzótanács 2014. május 15-én foglalkozott a TARGET-rendszer 2013. évi Éves jelentésével. A jelentésben a TARGET-rendszerrel kapcsolatos főbb információkat mutatják be, és áttekintik a TARGET2-vel összefüggésben 2013-ban tapasztalt folyamatokat. A jelentés hamarosan megjelenik az EKB weboldalán.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Financial Stability Review (Pénzügyi stabilitási jelentés), 2014. május

A Kormányzótanács 2014. május 21-én engedélyezte a „Financial Stability Review – 2014. május” című jelentés közzétételét. A kiadványban áttekintik az eurorendszer pénzügyi rendszerének stabilitását érintő főbb kockázatokat és sérülékeny pontokat, és átfogóan elemzik a rendszer képességét a negatív események hatásának semlegesítésére. A jelentés közzétételére 2014. május végéig kerül sor az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a litván pénzváltók működtetőiről

A Kormányzótanács 2014. április 16-án elfogadta a CON/2014/27 véleményt, amelyet a litván pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a litván piaci szereplők által alkalmazott hitelminősítések figyelemmel kíséréséről

A Kormányzótanács 2014. április 22-én elfogadta a CON/2014/28 véleményt, amelyet a litván pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a görögországi hitelintézeteknek a HFSF-en (Hellenic Financial Stability Fund) keresztül történő feltőkésítésének jogi keretéről

2014. április 29-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/29 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a litván közpénzügyekről

A Kormányzótanács 2014. április 30-án elfogadta a CON/2014/30 véleményt, amelyet a litván pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a finnországi pénzügyi piacok válságainak kezeléséről

2014. május 2-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/31 véleményt, amelyet a finn pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény egyes bankjegyek és érmék fizetőeszköz-státuszának megszűnéséről Svédországban

A Kormányzótanács 2014. május 5-én elfogadta a CON/2014/32 véleményt, amelyet a Sveriges Riksbank felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a litvániai fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek felvigyázásáról

2014. május 15-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/33 véleményt, amelyet a Lietuvos bankas felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a portugál hitelintézetek és pénzügyi vállalatok jogi keretrendszeréről

A Kormányzótanács 2014. május 16-án elfogadta a CON/2014/34 véleményt, amelyet a portugál állam- és pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény az osztrák nyugdíjkorlátozásokról

2014. május 19-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/35 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

EKB-vélemény az Európai Parlament és a Tanács pénzpiaci alapok szabályozásáról szóló javaslatáról

A Kormányzótanács 2014. május 21-én elfogadta a CON/2014/36 véleményt, amelyet a Tanács felkérésére adott ki. A vélemény az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Statisztika

A statisztikai adatok bizalmas jellege

A Kormányzótanács 2014. május 2-án elfogadta a bizalmas statisztikai információk védelméről szóló jelentés ajánlásait. Az érintett statisztikákra az EKB által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, a 951/2009/EK tanácsi rendelet által módosított, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendelet hivatkozik. A jelentés összefoglalója az EKB weboldalán olvasható.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2014. április 17-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2014/20 ajánlást a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlást közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán.

Az Eurorendszer Beszerzési Koordinációs Irodájának 2014. évre szóló beszerzési és költségvetési terve

A Kormányzótanács 2014. április 24-én elfogadta az Eurorendszer Beszerzési Koordinációs Irodájának 2014. évre vonatkozó beszerzési és költségvetési tervét.

A Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottságának (PSSC) elnöki posztja

A Kormányzótanács 2014. május 8-án azonnali hatállyal és 2016. december 31-ig terjedő hivatali időre Daniela Russot, a piaci infrastruktúra és pénzforgalmi felvigyázás területének vezető tisztségviselőjét nevezte ki a PSSC elnökévé a felvigyázást érintő ügyekben, míg Jean-Michel Godeffroy, a T2S igazgatóságának elnöke a felvigyázáson kívüli ügykörrel megbízott elnöki funkciót kapta meg a PSSC-ben.

A Pénzügyi Stabilitási Bizottság (Financial Stability Committee – FSC) elnöke

2014. május 8-án a Kormányzótanács Vítor Constânciót, az EKB alelnökét nevezte ki azonnali hatállyal és 2016. december 31-ig tartó időtartamra a Pénzügyi Stabilitási Bizottság elnökévé

Bankfelügyelet

Második negyedéves jelentés az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) operatív végrehajtása terén elért eredményekről

A Kormányzótanács 2014. május 2-án jóváhagyta az SSM operatív végrehajtása terén elért eredményekről az Európai Parlamentnek, az EU Tanácsának és az Európai Bizottságnak készült második negyedéves jelentést, amely a 2014. február 4-től május 3-ig tartó időszakot öleli fel. A jelentés megtekinthető az EKB weboldalán.

A felügyeleti díjakról szóló EKB-rendelet tervezetéről szóló nyilvános konzultáció elindítása

A Kormányzótanács 2014. május 21-én úgy határozott, hogy nyilvános konzultációt hirdet az EKB-nak a felügyeleti díjakról szóló rendelettervezetéről. A tervezetet és a hozzá kapcsolódó konzultációs iratot2014. május 27-én teszik közzé az EKB weboldalán. Az észrevételek beküldési határideje 2014. július 11., éjfél, amely a konzultáció lezárásának időpontja is.

Médiakapcsolatok