Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Rujan 2013.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 20. rujna 2013.

Tržišne operacije

Preinaka obveza izvješćivanja o pojedinačnim kreditima u vezi s nekim vrijednosnim papirima osiguranim imovinom

Upravno je vijeće 4. rujna 2013. odlučilo poboljšati obvezno izvješćivanje o pojedinačnim kreditima u vezi s vrijednosnim papirima osiguranim hipotekama nad stambenim objektima i vrijednosnim papirima osiguranim kreditima malim i srednjim poduzećima, koji se koriste kao kolateral u operacijama monetarne politike Eurosustava i ne ulaze u zadani vremenski okvir objavljen 27. studenog 2012. Priopćenje za javnost o toj odluci objavljeno je na mrežnim stranicama ESB‑a 9. rujna 2013.

Prihvaćanje alata za dodjelu rejtinga tvrtke Cerved Group za potrebe okvira za kreditnu procjenu Eurosustava

Upravno vijeće odlučilo je 6. rujna 2013. prihvatiti alat za dodjelu rejtinga tvrtke Cerved Group za korištenje u okviru za kreditnu procjenu Eurosustava (ECAF) Iscrpan popis sustava koje je Eurosustav prihvatio za potrebe ECAF‑a može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Obveze izvješćivanja o pojedinačnim kreditima u vezi s vrijednosnim papirima osiguranim potraživanjima s osnova poslovanja s kreditnim karticama

Upravno je vijeće 6. rujna 2013. odlučilo uvesti obveze izvješćivanja o pojedinačnim kreditima u vezi s vrijednosnim papirima osiguranim potraživanjima s osnova poslovanja s kreditnim karticama, kada se ti instrumenti koriste kao kolateral u monetarnim operacijama Eurosustava. Dostavljanje informacija o pojedinačnim kreditima u vezi s tim instrumentima bit će obvezno od 1. travnja 2014., s tim da će razdoblje postupnog uvođenja obveze trajati devet mjeseci. Ta odluka stupit će na snagu po usvajanju relevantnih pravnih instrumenata. Priopćenje za javnost s pojedinostima tih obveza objavljeno je na mrežnim stranicama ESB‑a 19. rujna 2013.

Produljenje ugovora o razmjeni sa središnjom bankom Bank of England

Upravno je vijeće, u dogovoru sa središnjom bankom Bank of England, 16. rujna 2013. odlučilo produljiti ugovor o razmjeni likvidnosti sa središnjom bankom Bank of England do 30. rujna 2014. Mogućnost razmjene ustanovljena je 17. prosinca 2010. kao mjera predostrožnosti. Priopćenje za javnost s tim u vezi može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Kriteriji usklađenosti sa standardima Područja jedinstvenoga platnog prometa u europodručju (SEPA)

Upravno je vijeće 15. kolovoza 2013. odobrilo izmijenjene kriterije za ocjenu usklađenosti infrastruktura za plaćanje malih vrijednosti sa standardima SEPA‑e. Izmijenjeni kriteriji moći će se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Ad hoc procjena dviju novih veza u skladu sa standardima za korištenje sustava namire vrijednosnih papira

Upravno je vijeće 5. rujna 2013. odobrilo dvije nove veze kao prihvatljive za korištenje u kreditnim operacijama Eurosustava: izravnu vezu između sustava Clearstream Banking S.A. (CBL) i VP Lux te neizravnu vezu sustava Clearstream Banking AG‑Creation sa sustavom VP Lux, preko sustava CBL. Sveobuhvatan popis svih prihvatljivih veza može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o posebnoj likvidaciji kreditnih institucija u Grčkoj

Upravno je vijeće 6. kolovoza 2013. na zahtjev grčkog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2013/57.

Mišljenje ESB‑a o registru financijskih izvještaja u Slovačkoj

Upravno je vijeće 7. kolovoza 2013. na zahtjev slovačkog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2013/58.

Mišljenje ESB‑a o izvanburzovnim izvedenim financijskim instrumentima, središnjim protustrankama i repozitorijima u Belgiji

Upravno je vijeće 12. kolovoza 2013. na zahtjev središnje banke Nationale banke van België / Banque Nationale de Belgique, koja je nastupila u ime belgijskog Ministarstva financija, donijelo mišljenje CON/2013/59.

Mišljenje ESB‑a o davanju instrumenata osiguranja središnjoj banci Danmarks Nationalbank putem automatske kolateralizacije

Upravno je vijeće 13. kolovoza 2013. na zahtjev danskog Tijela za financijski nadzor donijelo mišljenje CON/2013/60.

Mišljenje ESB‑a o mjerama za jačanje stabilnosti banaka u Sloveniji

Upravno je vijeće 13. kolovoza 2013. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2013/67.

Mišljenje ESB‑a o samostalnosti središnje banke Banco de España u pogledu pitanja u vezi s osobljem i isteku mandata guvernera

Upravno je vijeće 16. kolovoza 2013. na zahtjev središnje banke Banco de España donijelo mišljenje CON/2013/61.

Mišljenje ESB‑a o pružanju usluga platnog prometa od strane Banke Slovenije za korisnike proračuna

Upravno je vijeće 19. kolovoza 2013. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2013/62.

Mišljenje ESB‑a o kreditnim unijama u Litvi

Upravno je vijeće 19. kolovoza 2013. na zahtjev litavskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2013/63.

Mišljenje ESB‑a o načelima i postupku zamjene novčanica i kovanica u Poljskoj

Upravno je vijeće 20. kolovoza 2013. na zahtjev predsjednika središnje banke Narodowy Bank Polski donijelo mišljenje CON/2013/64.

Mišljenje ESB‑a o rukovanju euronovčanicama i kovanicama te njihovu vraćanju u optjecaj u Latviji

Upravno je vijeće 21. kolovoza 2013. na zahtjev središnje banke Latvijas Banka donijelo mišljenje CON/2013/65.

Mišljenje ESB‑a o makrobonitetnom ovlaštenju središnje banke Banco de Portugal

Upravno je vijeće 27. kolovoza 2013. na zahtjev portugalske državne ministrice i ministrice za financije donijelo mišljenje CON/2013/66.

Mišljenje ESB‑a o novoj statističkoj zadaći središnje banke Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Upravno je vijeće 29. kolovoza 2013. na zahtjev belgijskog potpredsjednika vlade i ministra za gospodarstvo, potrošače i Sjeverno more donijelo mišljenje CON/2013/68.

Mišljenje ESB‑a o izmjenama Zakona o središnjoj banci Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Upravno je vijeće 13. rujna 2013. na zahtjev središnje banke Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta donijelo mišljenje CON/2013/69.

Mišljenje ESB‑a o osnivanju Odbora za financijsku stabilnost i o makrobonitetnom ovlaštenju nacionalnih tijela u Sloveniji

Upravno je vijeće 18. rujna 2013. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2013/70.

Statistika

Usklađeno istraživanje MMF‑a o portfeljnim ulaganjima – usklađeno izvješćivanje Eurosustava

Upravno je vijeće 4. rujna 2013. prihvatilo prijedlog za usklađeno izvješćivanje Eurosustava za potrebe usklađenog istraživanja MMF‑a o portfeljnim ulaganjima ( IMF's Coordinated Portfolio Investment Survey), što je godišnje prikupljanje podataka o portfeljnim ulaganjima na dobrovoljnoj osnovi pod okriljem MMF‑a.

Korporativno upravljanje

Odluke ESB‑a o pitanjima u vezi s udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB‑a

Dana 29. kolovoza 2013. Upravno je vijeće donijelo: (i) Odluku ESB/2013/26 o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala Europske središnje banke te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama; (ii) Odluku ESB/2013/27 o izmjeni Odluke ESB/2010/29 o izdavanju euronovčanica; (iii) Odluku ESB/2013/28 o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke; (iv) Odluku ESB/2013/29 o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu Europske središnje banke među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenog kapitala te (v) Odluku ESB/2013/30 o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro. Opće je vijeće 30. kolovoza donijelo Odluku ESB/2013/31 o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja. Te odluke, koje su odraz prilagodbe ključa za upis kapitala ESB‑a svakih pet godina i uvođenja eura u Latviji 1. siječnja 2014., objavljene su na engleskom jeziku na mrežnim stranicama ESB‑a i bit će pravovremeno objavljene u Službenom listu Europske unije.

Preporuka ESB‑a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de España

Upravno je vijeće 2. rujna 2013. donijelo Preporuku ESB/2013/32 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de España. Preporuka će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Predsjednik Odbora za organizacijski razvoj i predsjedatelj Konferencije o upravljanju ljudskim resursima

Upravno je vijeće 4. rujna 2013. imenovalo g. Stevena Keuninga, glavnog direktora Glavne uprave ESB‑a za ljudske resurse, proračun i organizaciju, za predsjednika Odbora za organizacijski razvoj Eurosustava, što odmah stupa na snagu i ostaje na snazi do 31. prosinca 2016. Upravno ga je vijeće također ponovno imenovalo za predsjedatelja Konferencije o upravljanju ljudskim resursima.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije