Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2013 m. rugsėjo mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2013 m. rugsėjo 20 d., 15.00 val. (CET)

Rinkos operacijos

Paskolos lygio duomenų atskaitomybės reikalavimų, taikomų kai kuriems turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams, pakeitimas

2013 m. rugsėjo 4 d. Valdančioji taryba nusprendė pagerinti paskolos lygio duomenų atskaitomybės reikalavimų laikymąsi. Šie reikalavimai taikomi būsto hipoteka užtikrintiems vertybiniams popieriams ir paskolomis mažoms ir vidutinėms įmonėms užtikrintiems vertybiniams popieriams, kurie yra naudojami įkaitu Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, tačiau duomenys apie kuriuos nėra pateikti pagal 2012 m. lapkričio 27 d. nustatytą grafiką. Apie šį sprendimą informuojantis pranešimas spaudai paskelbtas ECB interneto svetainėje 2013 m. rugsėjo 9 d.

Cerved Group priemonės reitingams nustatyti pripažinimas tinkama naudojimui Eurosistemos kredito vertinimo sistemoje

2013 m. rugsėjo 6 d. Valdančioji taryba nuspendė, kad Europos kredito vertinimo sistemoje (EKVS) bus galima naudoti Cerved Group reitingo nustatymo priemonę. Visas sistemų, kurios Eurosistemoje naudojamos EKVS tikslais, sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Informacijos apie kiekvieną paskolą teikimo reikalavimai iš kredito kortelių gautinomis sumomis užtikrintiems vertybiniams popieriams

2013 m. rugsėjo 16 d. Valdančioji taryba nusprendė nustatyti paskolos lygio duomenų atskaitomybės reikalavimus iš kredito kortelių gautinomis sumomis užtikrintiems vertybiniams popieriams, kai jie naudojami įkaitu Eurosistemos pinigų politikos operacijoms. Nuo 2014 m. balandžio 1 d. bus privaloma teikti paskolos lygio duomenis apie šias priemones, šį reikalavimą įvedant palaipsniui per devynis mėnesius. Šis sprendimas įsigalios priėmus atitinkamą (-us) teisės aktą (-us). Daugiau informacijos apie šiuos reikalavimus pateikiantis pranešimas spaudai paskelbtas ECB interneto svetainėje 2013 m. rugsėjo 19 d.

Susitarimo su Bank of England dėl likvidumo apsikeitimo pratęsimas

2013 m. rugsėjo 6 d., suderinusi su Bank of England, Valdančioji taryba nusprendė pratęsti susitarimą su šiuo banku dėl likvidumo apsikeitimo operacijų iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Apsikeitimo linija, kaip atsargumo priemonė, buvo sukurta 2010 m. gruodžio 17 d. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

SEPA (bendros mokėjimų eurais erdvės) reikalavimų atitikties kriterijai

2013 m. rugpjūčio 15 d. Valdančioji taryba patvirtino patikslintus vertinimo, ar mažmeninės mokėjimų infrastruktūros atitinka SEPA reikalavimus, kriterijus. Patikslinti kriterijai bus paskelbti ECB interneto svetainėje.

Specialus įvertinimas, ar dvi naujos jungtys atitinka vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų naudojimui taikomus standartus

2013 m. rugsėjo 5 d. Valdančioji taryba patvirtino šias dvi naujas jungtis kaip tinkamas naudoti Eurosistemos kredito operacijoms: tiesioginė jungtis iš Clearstream Banking S.A. (CBL) į VP Lux ir daugiašalė jungtis iš Clearstream Banking AG-Creation per CBL į VP Lux. Išsamus tinkamų jungčių sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl specialiojo kredito įstaigų likvidavimo Graikijoje

2013 m. rugpjūčio 6 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2013/57 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl finansinių ataskaitų registro Slovakijoje

2013 m. rugpjūčio 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/58 Slovakijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų Belgijoje

2013 m. rugpjūčio 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/59 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, veikiančio Belgijos finansų ministerijos vardu, prašymu.

ECB nuomonė dėl įkaito pateikimo Danmarks Nationalbank per automatinį užtikrinimą nuostatos

2013 m. rugpjūčio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/60 Danijos finansų priežiūros tarnybos prašymu.

ECB nuomonė dėl priemonių, skirtų bankų stabilumui stiprinti Slovėnijoje

2013 m. rugpjūčio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/67 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Banco de España autonomijos personalo klausimais ir dėl valdytojo kadencijos pabaigos

2013 m. rugpjūčio 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/61 Banco de España prašymu.

ECB nuomonė dėl Banka Slovenije mokėjimo paslaugų teikimo biudžeto naudotojams

2013 m. rugpjūčio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/62 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito unijų Lietuvoje

2013 m. rugpjūčio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/63 Lietuvos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl banknotų ir monetų keitimo principų ir procedūros Lenkijoje

2013 m. rugpjūčio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/64 Narodowy Bank Polski pirmininko prašymu.

ECB nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų tvarkymo ir pakartotinio išleidimo į apyvartą Latvijoje

2013 m. rugpjūčio 21 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2013/65 Latvijas Banka prašymu.

ECB nuomonė dėl Banco de Portugal makroprudencinių įgaliojimų

2013 m. rugpjūčio 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/66 Portugalijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl naujų Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique statistikos uždavinių

2013 m. rugpjūčio 29 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2013/68 Belgijos ministro pirmininko pavaduotojo ir ūkio, vartotojų ir Šiaurės jūros ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta įstatymo dalinių pakeitimų

2013 m. rugsėjo 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/69 Bank Čentrali ta' Malta / Central Bank of Malta prašymu.

ECB nuomonė dėl Finansinio stabilumo valdybos įsteigimo ir nacionalinių Slovėnijos institucijų makroprudencinių įgaliojimų

2013 m. rugsėjo 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/70 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

Statistika

TVF koordinuota apklausa apie portfelines investicijas – koordinuotas Eurosistemos duomenų teikimas

2013 m. rugsėjo 4 d. Valdančioji taryba patvirtino pasiūlymą dėl koordinuoto Eurosistemos duomenų teikimo Koordinuotai apklausai apie portfelines investicijas. Ši apklausa – savanoriškai vykdomas metinis portfelinių investicijų duomenų rinkimas, kurį remia TVF.

Valdymas

ECB sprendimai, susiję su nacionalinių centrinių bankų dalimi ECB kapitalo pasirašymo rakte

2013 m. rugpjūčio 29 d. Valdančioji taryba priėmė šiuos sprendimus: i) Sprendimą ECB/2013/26, kuriuo nustatomos įnašui į Europos Centrinio Banko sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės; ii) Sprendimą ECB/2013/27, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos; iii) Sprendimą ECB/2013/28 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos Centrinio Banko kapitalo pasirašymo rakte; iv) Sprendimą ECB/2013/29, kuriuo nustatomos Europos Centrinio Banko kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos ir v) Sprendimą ECB/2013/30 dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai. Rugpjūčio 30 d. Bendroji taryba priėmė Sprendimą ECB/2013/31 dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai. Sprendimai, atspindintys kas penkerius metus atliekamus ECB kapitalo rakto koregavimus ir euro įvedimą Latvijoje 2014 m. sausio 1 d., paskelbti anglų kalba ECB interneto svetainėje, o vėliau bus paskelbti ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de España išorės auditorių

2013 m. rugsėjo 2 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2013/32, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de España išorės auditorių. Rekomendacija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Organizacinės raidos komiteto ir Žmogiškųjų išteklių konferencijos pirmininkas

2013 m. rugsėjo 4 d. Valdančioji taryba paskyrė p. Steven Keuning, ECB žmogiškųjų išteklių, biudžeto ir organizavimo generalinio direktorato generalinį direktorių, eiti Eurosistemos organizacinės raidos komiteto pirmininko pareigas iki 2016 m. gruodžio 31 d., sprendimui įsigaliojant nedelsiant. Valdančioji taryba jį taip pas paskyrė dar vienai Žmogiškųjų išteklių konferencijos pirmininko kadencijai.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai