Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Septembrie 2013

EMBARGO

EMBARGO până la data de 20 septembrie 2013, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Operaţiuni de piaţă

Modificare adusă cerinţelor de furnizare de informaţii la nivel de credit aplicabile unor titluri garantate cu active (TGA)

La data de 4 septembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a decis îmbunătăţirea cerinţelor de furnizare de informaţii la nivel de credit aplicabile titlurilor garantate cu credite ipotecare rezidenţiale şi TGA garantate cu împrumuturi acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, care sunt utilizate drept colateral în cadrul operaţiunilor de politică monetară ale Eurosistemului şi pentru care nu poate fi respectat calendarul anunţat la data de 27 noiembrie 2012. Un comunicat de presă prin care este anunţată această decizie a fost publicat pe website-ul BCE la data de 9 septembrie 2013.

Acceptarea instrumentului de rating Cerved Group, destinat cadrului Eurosistemului de evaluare a creditelor

La data de 6 septembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a decis să accepte Cerved Group ca instrument de rating în vederea utilizării acestuia în limitele cadrului Eurosistemului de evaluare a creditelor ( Eurosystem credit assessment framework – ECAF). Lista completă a sistemelor acceptate de Eurosistem în vederea utilizării în limitele ECAF este disponibilă pe website-ul BCE.

Cerinţe privind furnizarea de informaţii individualizate la nivelul creditelor suport pentru TGA garantate cu creanţe aferente cardurilor de credit

La data de 6 septembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a decis stabilirea unor cerinţe privind furnizarea de informaţii la nivel de credit pentru TGA garantate cu creanţe aferente cardurilor de credit, atunci când aceste instrumente sunt utilizate drept colateral în cadrul operaţiunilor de politică monetară ale Eurosistemului. Furnizarea de informaţii la nivel de credit pentru aceste instrumente va fi obligatorie începând cu data de 1 aprilie 2014, cu o perioadă de introducere progresivă de nouă luni. Această decizie va intra în vigoare odată cu adoptarea instrumentului (instrumentelor) legal(e) relevant(e). Un comunicat de presă conţinând detalii referitoare la aceste cerinţe a fost publicat pe website‑ul BCE la data de 19 septembrie 2013.

Prelungirea acordului de swap cu Bank of England

La data de 16 septembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a hotărât, de comun acord cu Bank of England, să prelungească până la data de 30 septembrie 2014 valabilitatea acordului de swap valutar destinat furnizării de lichiditate încheiat cu Bank of England. Facilitatea de swap a fost creată la data de 17 decembrie 2010 ca măsură de precauţie. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website‑ul BCE.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Criterii de conformitate cu SEPA (zona unică de plăţi în euro)

La data de 15 august 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat criteriile revizuite de evaluare a conformităţii cu SEPA a infrastructurilor pentru plăţi de mică valoare. Criteriile modificate vor fi puse la dispoziţie pe website-ul BCE.

Evaluarea ad-hoc a două noi conexiuni în raport cu standardele de utilizare a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare

La data de 5 septembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat două noi conexiuni drept eligibile pentru utilizare în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului, respectiv o conexiune directă de la Clearstream Banking S.A. (CBL) la VP Lux şi una indirectă de la Clearstream Banking AG-Creation la VP Lux via CBL. Lista completă a conexiunilor eligibile este disponibilă pe website‑ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la lichidarea specială a instituţiilor de credit în Grecia

La data de 6 august 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/57, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la registrul situaţiilor financiare din Slovacia

La data de 7 august 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/58, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovacia.

Avizul BCE cu privire la instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele de tranzacţii din Belgia

La data de 12 august 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/59, la solicitarea Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, care a acţionat în numele Ministerului Finanţelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la furnizarea de colateral către Danmarks Nationalbank prin colateralizare automată

La data de 13 august 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/60, la solicitarea Autorităţii de Supraveghere Financiară din Danemarca.

Avizul BCE cu privire la măsurile de consolidare a stabilităţii bancare în Slovenia

La data de 13 august 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/67, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la autonomia Banco de España în ceea ce priveşte chestiunile legate de personal şi la încetarea mandatului guvernatorului

La data de 16 august 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/61, la solicitarea Banco de España.

Avizul BCE cu privire la furnizarea de servicii de plată de către Banka Slovenije pentru utilizatorii bugetului

La data de 19 august 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/62, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la casele de ajutor reciproc din Lituania

La data de 19 august 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/63, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Lituania.

Avizul BCE cu privire la principiile şi procedura de preschimbare a bancnotelor şi monedelor metalice în Polonia

La data de 20 august 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/64, la solicitarea preşedintelui Narodowy Bank Polski.

Avizul BCE cu privire la procesarea şi repunerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor metalice euro în Letonia

La data de 21 august 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/65, la solicitarea Latvijas Banka.

Avizul BCE cu privire la mandatul macroprudenţial al Banco de Portugal

La data de 27 august 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/66, la solicitarea ministrului de stat şi al finanţelor din Portugalia.

Avizul BCE cu privire la o nouă atribuţie statistică a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

La data de 29 august 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/68, la solicitarea vice-prim-ministrului şi ministrului economiei, consumatorilor şi Mării Nordului din Belgia.

Avizul BCE cu privire la modificările Statutului Central Bank of Malta

La data de 13 septembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/69, la solicitarea Central Bank of Malta.

Avizul BCE cu privire la înfiinţarea Consiliului pentru stabilitate financiară şi mandatul macroprudenţial al autorităţilor naţionale din Slovenia

La data de 18 septembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/70, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovenia.

Statistică

Sondajul coordonat privind investiţiile de portofoliu (Coordinated Portfolio Investment Survey ) al FMI – furnizare coordonată de informaţii din partea Eurosistemului

La data de 4 septembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat o propunere privind furnizarea coordonată de informaţii din partea Eurosistemului în cadrul Coordinated Portfolio Investment Survey, un exerciţiu anual de colectare voluntară de date privind investiţiile de portofoliu, realizat sub auspiciile FMI.

Guvernanţa corporativă

Deciziile BCE privind aspecte legate de cotele băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE

La data de 29 august 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat: (i) Decizia BCE/2013/26 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate; (ii) Decizia BCE/2013/27 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro; (iii) Decizia BCE/2013/28 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene; (iv) Decizia BCE/2013/29 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat; şi (v) Decizia BCE/2013/30 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro. La data de 30 august 2013, Consiliul general a adoptat Decizia BCE/2013/31 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro. Deciziile, care reflectă revizuirea cincinală a grilei de subscriere la capitalul BCE şi adoptarea euro de către Letonia la data de 1 ianuarie 2014, sunt disponibile în limba engleză pe website-ul BCE şi vor fi publicate în timp util în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de España

La data de 2 septembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2013/32 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de España. Recomandarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Preşedintele Comitetului de dezvoltare organizaţională şi al Conferinţei privind resursele umane

La data de 4 septembrie 2013, Consiliul guvernatorilor l‑a numit pe dl Steven Keuning, directorul general al Direcţiei Generale RU, Buget şi Organizare din cadrul BCE, în funcţia de preşedinte al Comitetului de dezvoltare organizaţională al Eurosistemului, cu efect imediat şi până la data de 31 decembrie 2016. Consiliul guvernatorilor l‑a renumit, de asemenea, în funcţia de preşedinte al Conferinţei privind resursele umane.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media