Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

září 2013

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 20. září 2013

Tržní operace

Úprava požadavků na vykazování informací o jednotlivých úvěrech u některých cenných papírů zajištěných aktivy (ABS)

Rada guvernérů rozhodla 4. září 2013 posílit požadavky na vykazování informací o jednotlivých úvěrech u cenných papírů zajištěných rezidenčními nemovitostmi a u ABS zajištěných úvěry malým a středním podnikům, pokud jsou tyto cenné papíry používány jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému a nejsou sto splnit harmonogram vyhlášený 27. listopadu 2012. Tisková zpráva k tomuto rozhodnutí byla zveřejněna 9. září 2013 na internetových stránkách ECB.

Přijetí ratingového nástroje Cerved Group pro účely rámce Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika

Rada guvernérů rozhodla 6. září 2013 přijmout úvěrová hodnocení od Cerved Group jako jeden z ratingových nástrojů používaných v rámci Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika (ECAF). Úplný seznam systémů schválených Eurosystémem pro účely ECAF je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Požadavky na vykazování informací o jednotlivých úvěrech u ABS zajištěných pohledávkami z úvěrových karet

Rada guvernérů rozhodla 6. září 2013 zavést požadavky na vykazování informací o jednotlivých úvěrech u ABS zajištěných pohledávkami z úvěrových karet, pokud jsou tyto nástroje používány jako zajištění v operacích měnové politiky Eurosystému. Vykazování informací o jednotlivých úvěrech u těchto nástrojů bude povinné od 1. dubna 2014 s devítiměsíčním přechodným obdobím. Toto rozhodnutí vstoupí v platnost po přijetí příslušných právních nástrojů. Na internetových stránkách ECB byla 19. září 2013 zveřejněna tisková zpráva s podrobnostmi o zmíněných požadavcích.

Prodloužení swapové dohody s Bank of England

Rada guvernérů rozhodla 16. září 2013 po dohodě s Bank of England prodloužit swapovou dohodu o poskytovaní likvidity s Bank of England do 30. září 2014. Tato swapová facilita byla zavedena 17. prosince 2010 jako opatrnostní opatření. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Kritéria pro posouzení dodržování pravidel Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA)

Rada guvernérů schválila 15. srpna 2013 upravená kritéria pro posuzování, zda jsou pravidla SEPA dodržována v případě infrastruktur pro malé platby. Upravená kritéria budou zveřejněna na internetových stránkách ECB.

Ad hoc hodnocení dvou nových spojení vůči standardům pro používání systémů vypořádání obchodů s cennými papíry

Rada guvernérů schválila 5. září 2013 dvě nová spojení jako způsobilá pro použití v úvěrových operacích Eurosystému, a to jmenovitě přímé spojení mezi Clearstream Banking S.A. (CBL) a VP Lux a zprostředkované spojení mezi Clearstream Banking AG-Creation a VP Lux přes CBL. Úplný seznam způsobilých spojení je uveden na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k zvláštní likvidaci úvěrových institucí v Řecku

Rada guvernérů přijala 6. srpna 2013 stanovisko CON/2013/57 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k registru účetních závěrek na Slovensku

Rada guvernérů přijala 7. srpna 2013 stanovisko CON/2013/58 na žádost slovenského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k OTC derivátům, ústředním protistranám a registrům obchodních údajů v Belgii

Rada guvernérů přijala 12. srpna 2013 stanovisko CON/2013/59 na žádost Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique jednající jménem belgického ministerstva financí.

Stanovisko ECB k poskytování zajištění ve prospěch Danmarks Nationalbank pomocí automatického zajištění

Rada guvernérů přijala 13. srpna 2013 stanovisko CON/2013/60 na žádost dánského orgánu pro finanční dohled.

Stanovisko ECB k opatřením na posílení stability bank ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 13. srpna 2013 stanovisko CON/2013/67 na žádost slovinského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k autonomii Banco de España v otázkách zaměstnávání a k ukončení výkonu funkce guvernéra

Rada guvernérů přijala 16. srpna 2013 stanovisko CON/2013/61 na žádost Banco de España.

Stanovisko ECB k poskytování platebních služeb subjektům čerpajícím z rozpočtu ze strany Banka Slovenije

Rada guvernérů přijala 19. srpna 2013 stanovisko CON/2013/62 na žádost slovinského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k družstevním záložnám v Litvě

Rada guvernérů přijala 19. srpna 2013 stanovisko CON/2013/63 na žádost litevského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k zásadám a postupu při výměně bankovek a mincí v Polsku

Rada guvernérů přijala 20. srpna 2013 stanovisko CON/2013/64 na žádost prezidenta Narodowy Bank Polski.

Stanovisko ECB k manipulaci s eurobankovkami a euromincemi a k jejich navracení zpět do oběhu v Lotyšsku

Rada guvernérů přijala 21. srpna 2013 stanovisko CON/2013/65 na žádost Latvijas Banka.

Stanovisko ECB k makroobezřetnostnímu mandátu Banco de Portugal.

Rada guvernérů přijala 27. srpna 2013 stanovisko CON/2013/66 na žádost portugalské státní tajemnice a ministryně financí.

Stanovisko ECB k novému úkolu Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique v oblasti statistiky

Rada guvernérů přijala 29. srpna 2013 stanovisko CON/2013/68 na žádost belgického vicepremiéra a ministra pro hospodářství, ochranu spotřebitele a záležitosti Severního moře.

Stanovisko ECB ke změnám zákona o Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Rada guvernérů přijala 13. září 2013 stanovisko CON/2013/69 na žádost Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta.

Stanovisko ECB k ustavení Rady pro finanční stabilitu a makroobezřetnostnímu mandátu úřadů ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 18. září 2013 stanovisko CON/2013/70 na žádost slovinského ministerstva financí.

Statistika

Průzkum MMF Coordinated Portfolio Investment Survey – koordinované informování za Eurosystém

Rada guvernérů schválila 4. září 2013 návrh na koordinované poskytování informací za Eurosystém pro účely průzkumu Coordinated Portfolio Investment Survey. Průzkum probíhá pod záštitou MMF a každoročně shromažďuje dobrovolně poskytované informace o portfoliových investicích.

Správa a řízení

Rozhodnutí ECB o otázkách týkajících se  podílů národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB

Dne 29. srpna 2013 přijala Rada guvernérů: i) rozhodnutí ECB/2013/26 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv; ii) rozhodnutí ECB/2013/27, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek; iii) rozhodnutí ECB/2013/28 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB; iv) rozhodnutí ECB/2013/29 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu; a v) rozhodnutí ECB/2013/30 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro. Rada guvernérů přijala 30. srpna rozhodnutí ECB/2013/31 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami mimo eurozónu. Tato rozhodnutí, odrážející pětiletý přezkum klíče pro upisování základního kapitálu ECB a přijetí eura Lotyšskem k 1. lednu 2014, byla zveřejněna na internetových stránkách ECB a budou včas zveřejněna v  Úředním věstníku Evropské unie.

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externích auditorech Banco de España

Rada guvernérů přijala 2. září 2013 doporučení ECB/2013/32 Radě Evropské unie o externích auditorech Banco de España. Toto doporučení bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Předseda Výboru pro organizační rozvoj a Výboru pro lidské zdroje

Rada guvernérů jmenovala 4. září 2013 s okamžitou platností na funkční období do 31. prosince 2016 předsedou Výboru pro organizační rozvoj Eurosystému Stevena Keuninga, generálního ředitele generálního ředitelství ECB pro lidské zdroje, rozpočet a organizaci. Rada guvernérů ho také opětovně jmenovala předsedou Výboru pro lidské zdroje.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média