Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

syyskuu 2013

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 20.9.2013 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Markkinaoperaatiot

Lainakohtaisten tietojen toimittaminen omaisuusvakuudellisista arvopapereista

EKP:n neuvosto päätti 4.9.2013 täsmentää eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuutena käytettäviin asuntolainavakuudellisiin ja pk-yrityslainavakuudellisiin arvopapereihin sovellettavia lainakohtaisten tietojen raportointivaatimuksia. Täsmennetyt vaatimukset koskevat arvopapereita, joista ei ole toimitettu vaadittuja tietoja 27.11.2012 ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Päätöksestä kertova lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 9.9.2013.

Cerved Groupin luottoluokitusvälinepalvelun hyväksyminen käytettäväksi eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.9.2013 Cerved Groupin luottoluokitusvälinepalvelun käyttämisen eurojärjestelmän luottoriskiarvioinnissa. EKP:n verkkosivuilla on täydellinen luettelo eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa käytettäviksi hyväksytyistä luottoluokitusjärjestelmistä.

Lainakohtaisten tietojen toimittaminen luottokorttisaamisvakuudellisista arvopapereista

EKP:n neuvosto päätti 6.9.2013 alkaa vaatia lainakohtaisia tietoja eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuutena käytettävistä luottokorttisaamisvakuudellisista arvopapereista. Lainakohtaisten tietojen toimittaminen on aloitettava 1.4.2014, ja siirtymäkauden pituus on yhdeksän kuukautta. Päätös tulee voimaan, kun siitä on säädetty. Vaatimuksista kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla 19.9.2013 julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Swapjärjestelyn jatkaminen Englannin pankin kanssa

EKP:n neuvosto päätti 16.9.2013 yhdessä Englannin pankin kanssa, että EKP:n ja Englannin pankin swapjärjestelyä jatketaan 30.9.2014 saakka. Järjestely otettiin käyttöön 17.12.2010 varotoimenpiteenä. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Yhtenäinen euromaksualue – SEPA-kriteerit

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.8.2013 tarkistetut kriteerit vähittäismaksuinfrastruktuurien SEPA-kelpoisuuden arviointia varten. Tarkistetut kriteerit julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Kahden uuden linkin arviointi ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmille asetetut vaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.9.2013 seuraavat linkit käytettäviksi eurojärjestelmän luotto-operaatioiden yhteydessä: suora linkki Clearstream Banking S.A.:n (CBL) ja VP Luxin välillä sekä ketjutettu linkki Clearstream Banking AG-Creationista CBL:n kautta VP Luxiin. EKP:n verkkosivuilla on kattava luettelo hyväksyttävistä linkeistä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto luottolaitoksia koskevasta erityisestä selvitystilamenettelystä Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 6.8.2013 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/57.

EKP:n lausunto taserekisteristä Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 7.8.2013 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/58.

EKP:n lausunto OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 12.8.2013 Belgian keskuspankin Belgian valtiovarainministeriön puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon CON/2013/59.

EKP:n lausunto vakuudesta, joka Danmarks Nationalbankille annetaan asettamalla vakuus automaattisesti

EKP:n neuvosto antoi 13.8.2013 Tanskan finanssivalvontaviranomaisen pyynnöstä lausunnon CON/2013/60.

EKP:n lausunto toimenpiteistä pankkien vakauden vahvistamiseksi Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 13.8.2013 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/67.

EKP:n lausunto Banco de Españan itsenäisyydestä henkilöstöasioissa ja pääjohtajan toimikauden päättämisestä

EKP:n neuvosto antoi 16.8.2013 Espanjan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/61.

EKP:n lausunto maksupalveluista, joita Banka Slovenije tarjoaa talousarviovarojen käyttäjille

EKP:n neuvosto antoi 19.8.2013 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/62.

EKP:n lausunto luottoyhdistyksistä Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 19.8.2013 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/63.

EKP:n lausunto seteleiden ja kolikoiden vaihtamisessa noudatettavista periaatteista ja menettelystä Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 20.8.2013 Puolan keskuspankin pääjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2013/64.

EKP:n lausunto euroseteleiden ja ‑kolikoiden käsittelystä ja kiertoon palauttamisesta Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 21.8.2013 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/65.

EKP:n lausunto Banco de Portugalin makrovakauspoliittisista valtuuksista

EKP:n neuvosto antoi 27.8.2013 Portugalin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2013/66.

EKP:n lausunto Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgiquen uudesta tilastointitehtävästä

EKP:n neuvosto antoi 29.8.2013 Belgian talous-, kuluttaja- ja Pohjanmeren asioiden ministerin pyynnöstä lausunnon CON/2013/68.

EKP:n lausunto muutoksista Bank Ċentrali ta’ Maltasta/Central Bank of Maltasta annettuun lakiin

EKP:n neuvosto antoi 13.9.2013 Maltan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/69.

EKP:n lausunto finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän perustamisesta ja viranomaisten makrovakauspoliittisista valtuuksista Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 18.9.2013 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/70.

Tilastot

Eurojärjestelmän osallistuminen IMF:n Coordinated Portfolio Investment Survey -tutkimukseen

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.9.2013 ehdotuksen eurojärjestelmän koordinoidusta raportoinnista Coordinated Portfolio Investment Survey -kyselytutkimuksen yhteydessä. IMF:n alaisuudessa järjestettävässä vuosittaisessa tutkimuksessa kerätään vapaaehtoispohjalta tietoja arvopaperisijoituksista.

Hallinto ja valvonta

EKP:n päätöksiä kansallisten keskuspankkien osuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa

EKP:n neuvosto antoi 29.8.2013 seuraavat päätökset, jotka liittyvät joka viides vuosi tehtävään EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteen tarkistukseen sekä euron käyttöönottoon Latviassa 1.1.2014: 1) päätös EKP/2013/26 toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät; 2) päätös EKP/2013/27 euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta; 3) päätös EKP/2013/28 kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa; 4) päätös EKP/2013/29 kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta; 5) päätös EKP/2013/30 niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta. EKP:n yleisneuvosto antoi 30.8.2013 päätöksen euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta (EKP/2013/31). Päätökset on julkaistu englanninkielisinä EKP:n verkkosivuilla, ja ne julkaistaan piakkoin Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Espanjan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 2.9.2013 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banco de Españan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2013/32). Suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Organisaation kehittämiskomitean ja henkilöstöasioiden konferenssin puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 4.9.2013 eurojärjestelmän organisaation kehittämiskomitean puheenjohtajaksi EKP:n henkilöstöhallinnon, budjetoinnin ja organisaatiosuunnittelun pääosaston johtajan Steven Keuningin. Toimikausi komitean puheenjohtajana alkoi välittömästi ja kestää 31.12.2016 asti. EKP:n neuvosto nimitti Keuningin uudelleen myös henkilöstöasioiden konferenssin puheenjohtajaksi.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle