Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az ekb kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2013. szeptember

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2013. szeptember 20., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Piaci műveletek

Egyes eszközalapú értékpapírok (ABS-ek) hitelszintű adatközlési előírásainak módosítása

2013. szeptember 4-én a Kormányzótanács úgy döntött, hogy növeli azokkal a lakásjelzálog-fedezetű értékpapírokkal, valamint azokkal a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelekkel fedezett ABS-ekkel kapcsolatos hitelszintű adatszolgáltatási kötelezettségeket, amelyek az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez fedezetként szolgálnak, és képtelenek teljesíteni a 2012. november 27-én bejelentett menetrendet. A témával foglalkozó sajtóközlemény 2013. szeptember 9-én jelent meg az EKB weboldalán.

A Cerved Group minősítő eszközének elfogadása az eurorendszer hitelminősítő rendszeréhez

A Kormányzótanács 2013. szeptember 6-án jóváhagyta, hogy a Cerved Group minősítő eszközét alkalmazzák az eurorendszer hitelminősítő rendszerében (ECAF). Az ECAF-ban alkalmazható rendszerek teljes listája az EKB weboldalán található.

Hitelkártya-követelésekkel fedezett ABS-ekre vonatkozó hitelszintű adatszolgáltatási kötelezettségek

2013. szeptember 6-án a Kormányzótanács úgy döntött, hogy hitelszintű adatközlési kötelezettséget ír elő a hitelkártya-követelésekkel fedezett ABS-ek számára, ha ezeket az instrumentumokat az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben fedezetként alkalmazzák. Az instrumentumokra vonatkozó hitelszintű adatszolgáltatási kötelezettség 2014. április 1-jén lép életbe, kilenc hónapos fokozatos bevezetéssel. A határozat a vonatkozó jogi dokumentum(ok) elfogadásával egyidejűleg lép hatályba. A kötelezettségek részleteit tartalmazó sajtóközleményt 2013. szeptember 19-én tették közzé az EKB weboldalán.

A Bank of Englanddel kötött swapmegállapodás meghosszabbítása

2013. szeptember 16-án a Kormányzótanács – a Bank of Englanddel egyetértésben – úgy döntött, hogy a Bank of Englanddel meglévő likviditási swapmegállapodást 2014. szeptember 30-ig meghosszabbítja. A swapkeretet 2010. december 17-én elővigyázatosságból hozták létre. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

Az egységes euro-pénzforgalmi övezet (Single Euro Payments Area – SEPA) megfelelési kritériumai

A Kormányzótanács 2013. augusztus 15-én elfogadta azokat az átdolgozott kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, hogy a kis összegű fizetések infrastruktúrája összhangban van-e a SEPA-val. Az átdolgozott kritériumok az EKB weboldalán jelennek meg.

Két új kapcsolat eseti alapú értékelése az értékpapír-elszámolási rendszerekre vonatkozó standardok alapján

A Kormányzótanács 2013. szeptember 5-én elfogadott két új kapcsolatot, amely használható az eurorendszer hitelműveleteiben, nevezetesen a Clearstream Banking S.A. (CBL) és a VP Lux közötti közvetlen kapcsolatot, valamint a Clearstream Banking AG-Creationtől a VP Luxhoz a CBL-en keresztül vezető közvetett kapcsolatot. Az elfogadható kapcsolatok átfogó listája megtalálható az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a görög hitelintézetek sajátos felszámolási eljárásáról

2013. augusztus 6-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/57 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a szlovák pénzügyi beszámolók nyilvántartásáról

2013. augusztus 7-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/58 véleményt, amelyet a szlovák pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról Belgiumban

2013. augusztus 12-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/59 véleményt, amelyet a belga pénzügyminisztériumot képviselő Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az automatikus fedezetnyújtás keretében a Danmarks Nationalbanknak nyújtott biztosítékokról

A Kormányzótanács 2013. augusztus 13-án elfogadta a CON/2013/60 véleményt, amelyet a dán pénzügyi felügyeleti hatóság felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a banki stabilitás megerősítése érdekében bevezetett szlovén intézkedésekről

A Kormányzótanács 2013. augusztus 13-án elfogadta a CON/2013/67 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Banco de Españának az alkalmazottai kiválasztásához fűzött autonómiájáról, valamint az elnök hivatali ideje lejárta előtti felmentéséről

A Kormányzótanács 2013. augusztus 16-án elfogadta a CON/2013/61 véleményt, amelyet a Banco de España felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a pénzforgalmi szolgáltatásoknak a Banka Slovenije által a költségvetési szervek részére történő nyújtásáról

A Kormányzótanács 2013. augusztus 19-én elfogadta a CON/2013/62 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a litván hitelegyesületekről

A Kormányzótanács 2013. augusztus 19-én elfogadta a CON/2013/63 véleményt, amelyet a litván pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az eurobankjegyek és -érmék beváltásának alapelveiről és folyamatáról Lengyelországban

A Kormányzótanács 2013. augusztus 20-án elfogadta a CON/2013/64 véleményt, amelyet a Narodowy Bank Polski elnökének felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az eurobankjegyek és -érmék kezeléséről és forgalomba történő visszaforgatásáról Lettországban

A Kormányzótanács 2013. augusztus 21-én elfogadta a CON/2013/65 véleményt, amelyet a Latvijas Banka felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Banco de Portugal makroprudenciális mandátumáról

A Kormányzótanács 2013. augusztus 27-én elfogadta a CON/2013/66 véleményt, amelyet a portugál állam- és pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique új statisztikai feladatáról

A Kormányzótanács 2013. augusztus 29-én elfogadta a CON/2013/68 véleményt, amelyet a belga miniszterelnök-helyettes, valamint a gazdasági, fogyasztóvédelmi és északi-tengeri ügyekért felelős miniszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Central Bank of Maltáról szóló törvény módosításáról

A Kormányzótanács 2013. szeptember 13-án elfogadta a CON/2013/69 véleményt, amelyet a Central Bank of Malta felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Pénzügyi Stabilitási Tanács létrehozataláról, valamint a szlovén nemzeti hatóságok makro-prudenciális feladatairól

A Kormányzótanács 2013. szeptember 18-án elfogadta a CON/2013/70 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

Az eurorendszer koordinált adatszolgáltatása az IMF koordinált portfólióbefektetési felméréséhez

A Kormányzótanács 2013. szeptember 4-én javaslatot fogadott el arról, hogy az eurorendszer koordináltan szolgáltasson adatokat az IMF égisze alatt évente végzett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló, koordinált portfólióbefektetési felméréshez.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB határozatai a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedésével összefüggő kérdésekről

A Kormányzótanács 2013. augusztus 29-én elfogadta a következő határozatokat: (i) EKB/2013/26 határozat az EKB felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz, valamint a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról; (ii) EKB/2013/27 határozat az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2010/29 határozat módosításáról; (iii) EKB/2013/28 határozat a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről; (iv) EKB/2013/29 határozat az EKB tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és (v) EKB/2013/30 határozat az EKB tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro. Az Általános Tanács augusztus 30-án elfogadta az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről szóló EKB/2013/31 határozatot. Az EKB tőkejegyzési kulcsának ötévente esedékes felülvizsgálatát és az euro 2014. január 1-jei lettországi bevezetését tükröző határozatokat az EKB weboldalán angolul tették közzé, és hamarosan az Európai Unió Hivatalos Lapjában is nyilvánosságra hozzák.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banco de España külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2013. szeptember 2-án elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2013/32 ajánlást a Banco de España külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

A Szervezetfejlesztési Bizottság és az Emberi Erőforrások Konferenciájának elnöke

A Kormányzótanács 2013. szeptember 4-én Steven Keuninget, az EKB Emberi Erőforrás, Költségvetési és Szervezeti Főigazgatóságának vezetőjét azonnali hatállyal és 2016. december 31-ig tartó mandátummal kinevezte az eurorendszer Szervezetfejlesztési Bizottságának elnökévé, és megerősítette az Emberi Erőforrás Konferencia elnöki tisztségében.