Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az ekb kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2013. szeptember

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2013. szeptember 20., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Piaci műveletek

Egyes eszközalapú értékpapírok (ABS-ek) hitelszintű adatközlési előírásainak módosítása

2013. szeptember 4-én a Kormányzótanács úgy döntött, hogy növeli azokkal a lakásjelzálog-fedezetű értékpapírokkal, valamint azokkal a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelekkel fedezett ABS-ekkel kapcsolatos hitelszintű adatszolgáltatási kötelezettségeket, amelyek az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez fedezetként szolgálnak, és képtelenek teljesíteni a 2012. november 27-én bejelentett menetrendet. A témával foglalkozó sajtóközlemény 2013. szeptember 9-én jelent meg az EKB weboldalán.

A Cerved Group minősítő eszközének elfogadása az eurorendszer hitelminősítő rendszeréhez

A Kormányzótanács 2013. szeptember 6-án jóváhagyta, hogy a Cerved Group minősítő eszközét alkalmazzák az eurorendszer hitelminősítő rendszerében (ECAF). Az ECAF-ban alkalmazható rendszerek teljes listája az EKB weboldalán található.

Hitelkártya-követelésekkel fedezett ABS-ekre vonatkozó hitelszintű adatszolgáltatási kötelezettségek

2013. szeptember 6-án a Kormányzótanács úgy döntött, hogy hitelszintű adatközlési kötelezettséget ír elő a hitelkártya-követelésekkel fedezett ABS-ek számára, ha ezeket az instrumentumokat az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben fedezetként alkalmazzák. Az instrumentumokra vonatkozó hitelszintű adatszolgáltatási kötelezettség 2014. április 1-jén lép életbe, kilenc hónapos fokozatos bevezetéssel. A határozat a vonatkozó jogi dokumentum(ok) elfogadásával egyidejűleg lép hatályba. A kötelezettségek részleteit tartalmazó sajtóközleményt 2013. szeptember 19-én tették közzé az EKB weboldalán.

A Bank of Englanddel kötött swapmegállapodás meghosszabbítása

2013. szeptember 16-án a Kormányzótanács – a Bank of Englanddel egyetértésben – úgy döntött, hogy a Bank of Englanddel meglévő likviditási swapmegállapodást 2014. szeptember 30-ig meghosszabbítja. A swapkeretet 2010. december 17-én elővigyázatosságból hozták létre. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

Az egységes euro-pénzforgalmi övezet (Single Euro Payments Area – SEPA) megfelelési kritériumai

A Kormányzótanács 2013. augusztus 15-én elfogadta azokat az átdolgozott kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, hogy a kis összegű fizetések infrastruktúrája összhangban van-e a SEPA-val. Az átdolgozott kritériumok az EKB weboldalán jelennek meg.

Két új kapcsolat eseti alapú értékelése az értékpapír-elszámolási rendszerekre vonatkozó standardok alapján

A Kormányzótanács 2013. szeptember 5-én elfogadott két új kapcsolatot, amely használható az eurorendszer hitelműveleteiben, nevezetesen a Clearstream Banking S.A. (CBL) és a VP Lux közötti közvetlen kapcsolatot, valamint a Clearstream Banking AG-Creationtől a VP Luxhoz a CBL-en keresztül vezető közvetett kapcsolatot. Az elfogadható kapcsolatok átfogó listája megtalálható az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a görög hitelintézetek sajátos felszámolási eljárásáról

2013. augusztus 6-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/57 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a szlovák pénzügyi beszámolók nyilvántartásáról

2013. augusztus 7-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/58 véleményt, amelyet a szlovák pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról Belgiumban

2013. augusztus 12-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/59 véleményt, amelyet a belga pénzügyminisztériumot képviselő Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az automatikus fedezetnyújtás keretében a Danmarks Nationalbanknak nyújtott biztosítékokról

A Kormányzótanács 2013. augusztus 13-án elfogadta a CON/2013/60 véleményt, amelyet a dán pénzügyi felügyeleti hatóság felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a banki stabilitás megerősítése érdekében bevezetett szlovén intézkedésekről

A Kormányzótanács 2013. augusztus 13-án elfogadta a CON/2013/67 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Banco de Españának az alkalmazottai kiválasztásához fűzött autonómiájáról, valamint az elnök hivatali ideje lejárta előtti felmentéséről

A Kormányzótanács 2013. augusztus 16-án elfogadta a CON/2013/61 véleményt, amelyet a Banco de España felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a pénzforgalmi szolgáltatásoknak a Banka Slovenije által a költségvetési szervek részére történő nyújtásáról

A Kormányzótanács 2013. augusztus 19-én elfogadta a CON/2013/62 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a litván hitelegyesületekről

A Kormányzótanács 2013. augusztus 19-én elfogadta a CON/2013/63 véleményt, amelyet a litván pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az eurobankjegyek és -érmék beváltásának alapelveiről és folyamatáról Lengyelországban

A Kormányzótanács 2013. augusztus 20-án elfogadta a CON/2013/64 véleményt, amelyet a Narodowy Bank Polski elnökének felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az eurobankjegyek és -érmék kezeléséről és forgalomba történő visszaforgatásáról Lettországban

A Kormányzótanács 2013. augusztus 21-én elfogadta a CON/2013/65 véleményt, amelyet a Latvijas Banka felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Banco de Portugal makroprudenciális mandátumáról

A Kormányzótanács 2013. augusztus 27-én elfogadta a CON/2013/66 véleményt, amelyet a portugál állam- és pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique új statisztikai feladatáról

A Kormányzótanács 2013. augusztus 29-én elfogadta a CON/2013/68 véleményt, amelyet a belga miniszterelnök-helyettes, valamint a gazdasági, fogyasztóvédelmi és északi-tengeri ügyekért felelős miniszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Central Bank of Maltáról szóló törvény módosításáról

A Kormányzótanács 2013. szeptember 13-án elfogadta a CON/2013/69 véleményt, amelyet a Central Bank of Malta felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Pénzügyi Stabilitási Tanács létrehozataláról, valamint a szlovén nemzeti hatóságok makro-prudenciális feladatairól

A Kormányzótanács 2013. szeptember 18-án elfogadta a CON/2013/70 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

Az eurorendszer koordinált adatszolgáltatása az IMF koordinált portfólióbefektetési felméréséhez

A Kormányzótanács 2013. szeptember 4-én javaslatot fogadott el arról, hogy az eurorendszer koordináltan szolgáltasson adatokat az IMF égisze alatt évente végzett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló, koordinált portfólióbefektetési felméréshez.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB határozatai a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedésével összefüggő kérdésekről

A Kormányzótanács 2013. augusztus 29-én elfogadta a következő határozatokat: (i) EKB/2013/26 határozat az EKB felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz, valamint a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról; (ii) EKB/2013/27 határozat az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2010/29 határozat módosításáról; (iii) EKB/2013/28 határozat a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről; (iv) EKB/2013/29 határozat az EKB tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és (v) EKB/2013/30 határozat az EKB tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro. Az Általános Tanács augusztus 30-án elfogadta az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről szóló EKB/2013/31 határozatot. Az EKB tőkejegyzési kulcsának ötévente esedékes felülvizsgálatát és az euro 2014. január 1-jei lettországi bevezetését tükröző határozatokat az EKB weboldalán angolul tették közzé, és hamarosan az Európai Unió Hivatalos Lapjában is nyilvánosságra hozzák.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banco de España külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2013. szeptember 2-án elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2013/32 ajánlást a Banco de España külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

A Szervezetfejlesztési Bizottság és az Emberi Erőforrások Konferenciájának elnöke

A Kormányzótanács 2013. szeptember 4-én Steven Keuninget, az EKB Emberi Erőforrás, Költségvetési és Szervezeti Főigazgatóságának vezetőjét azonnali hatállyal és 2016. december 31-ig tartó mandátummal kinevezte az eurorendszer Szervezetfejlesztési Bizottságának elnökévé, és megerősítette az Emberi Erőforrás Konferencia elnöki tisztségében.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok