Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2012

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som tilldelar ECB uppgiften att övervaka hur centralbankerna i EU efterlever förbuden i artiklarna 123 och 124 i fördraget och därtill relaterade förordningar, godkände ECB-rådet den 3 maj 2012 en rapport om detta för år 2011. Ytterligare information i denna fråga gavs i ett avsnitt i ECB:s årsrapport 2011, som offentliggjordes den 25 april 2012.

Marknadsoperationer

Mallar för information om “loan-level” för nya klasser av värdepapper med bakomliggande tillgångar

I linje med ECB-rådets beslut i december 2010 (se ECB-rådets beslut – december 2010) att gradvis fasa in rapporteringskraven avseende godtagbarheten för olika klasser av värdepapper med bakomliggande tillgångar i Eurosystemets ramverk för säkerheter godkände ECB-rådet den 10 maj 2012 mallarna för ABS-värdepapper för konsumentkrediter, ABS-värdepapper för leasing och ABS-värdepapper för billån. Detta kompletterar ECB-rådets beslut av den 29 april 2011 om godkännande av mallarna för kommersiella värdepapper med säkerhet i inteckning (mortgage-backed securities) för värdepapper med fastighetskrediter som underliggande tillgång och små och medelstora företags transaktioner. Dessa mallar finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Financial Stability Review – juni 2012

Den 15 maj 2012 godkände ECB-rådet publicering av “Financial Stability Review – Juni 2012”. Denna översikt ger en omfattande bedömning av kapaciteten hos euroområdets finansiella system att absorbera störningar i och undersöker de huvudsakliga källorna för risker och sårbarheter för stabiliteten i systemet. Rapporten kommer att publiceras på ECB:s webbplats.

Eurosystemets bidrag till Europeiska kommissionens offentliga samråd om ”bail-in”

Den 15 maj 2012 godkände ECB-rådet ett bidrag från Eurosystemet till Europeiska kommissionens offentliga samråd om verktyget för skuldnedskrivning (bail-in) som kommissionen lanserade för att avsluta texten till det kommande lagförslaget om räddning och avveckling av banker. Eurosystemets bidrag kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.]

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder och om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande

Den 25 april 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/32 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om begränsningar av kontantbetalningar i Spanien

Den 8 maj 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/33 på begäran av det spanska ministeriet för finans och offentlig administration.

ECB-yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter i Tyskland

Den 10 maj 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/34 på begäran av det tyska finansministeriet.

ECB-yttrande om operativa kostnader för tillsyn i Belgien

Den 10 maj 2012 ECB-rådet yttrande CON/2012/35 på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde det belgiska finansministeriet.

ECB-yttrande om begränsningar av kontantbetalningar i Litauen

Den 10 maj 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/36 på begäran av finansministeriet i Litauen.

Organisationsstyrning

Ordförande för kommittén för marknadsoperationer (MOC)

Den 18 april 2012 utnämnde ECB-rådet Ulrich Bindseil, ECB:s generaldirektör för marknadsoperationer sedan den 1 maj 2012, till ordförande för MOC, med effekt från samma dag. Hans förordnande som ordförande för MOC löper ut den 31 augusti 2013, samtidigt med samtliga förordnanden för Eurosystemets/ECBS kommittéordförande, vilka (åter)utnämndes av ECB-rådet den 22 juli 2010 för tre år.

Utgivning av sedlar och mynt/Sedlar

Ändring av det rättsliga ramverket för tillverkning av eurosedlar

Den 26 april 2012 antog ECB-rådet beslut ECB/2012/7 om ändring av beslut ECB/2010/22 om förfarandet för säkerhetsackreditering av tillverkare av eurosedlar samt beslut ECB/2012/8 om ändring av beslut ECB/2011/8 om ackrediteringsförfaranden avseende miljöaspekter och arbetsmiljöfrågor vid tillverkningen av eurosedlar. Båda besluten kommer inom kort att publiceras i europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media