Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Operativa frågor

Initiativet Short-Term European Paper

Den 6 april 2006 godkände ECB-rådet tekniskt stöd till sekretariatet för Short-Term European Paper (STEP) avseende hanteringen av STEP-märkningen (som ska främja konvergens av standarder i den fragmenterade europeiska marknaden för kortfristiga säkerheter). ECB kommer också att sammanställa och publicera statistik om avkastning och volymer.

ECB-riktlinje om Eurosystemets reservförvaltningstjänster

Den 7 april 2006 antog ECB-rådet en riktlinje om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2006/4). Riktlinjen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 20 april 2006 och finns inom kort även på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om lagstiftning om klassificering av gemenskapsstatistik

Den 24 mars 2006 antog ECB-rådet, på EU-rådets begäran, ett yttrande om en omfattande revidering av den gemensamma statistiska näringsgrensindelningen inom gemenskapen (NACE) (CON/2006/18). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 1 april 2006 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ändring av stadgarna för Latvijas Bankas

Den 3 april 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Latvijas Banka, ett yttrande om ändringar av stadgan för Latvijas Banka (CON/2006/19). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Statistik

ECB-riktlinje om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper

Den 20 april 2006 antog ECB-rådet en mindre ändring av riktlinje ECB/2002/7 om Europeiska centralbankens rapporteringskrav på kvartalsvis statistik över finansräkenskaperna (ECB/2006/6). Denna riktlinje kompletterar riktlinje ECB/2005/13 av den 17 november 2005, som också ändrar riktlinje ECB/2002/7. Riktlinjen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Sedlar

Upprättande av ett försöksprogram, Extended Custodial Inventory för eurosedlar

Den 6 april 2006 beslutade ECB-rådet att ett försöksprogram, Extended Custodial Inventory (ECI), som ska förenkla den internationella distributionen av eurosedlar och förbättra cirkulationen utanför euroområdet, ska upprättas i Asien för ett år. Programmet kommer att vara i funktion i slutet av 2006.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation om Banque de France externa revisorer

Den 13 april 2006 antog ECB-rådet en rekommendation till EU-rådet om externa revisorer för Banque de France (ECB/2006/5). Rekommendationen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media