Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Toiminnalliset kysymykset

Aloite lyhytaikaisten arvopaperien markkinoiden parantamiseksi Euroopassa

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.4.2006 teknisen tuen antamisen STEP-projektin (Short Term European Paper) sihteeristölle STEP-luokittelun hallinnoinnissa. Luokittelun avulla pyritään edistämään lyhytaikaisten arvopapereiden standardien yhtenäistämistä pirstoutuneilla eurooppalaisilla markkinoilla. Lisäksi EKP laatii ja julkaisee tuotto- ja määrätilastoja.

EKP:n suuntaviivat eurojärjestelmän varannonhoitopalveluista

EKP:n neuvosto antoi 7.4.2006 suuntaviivat eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille ja euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille (EKP/2006/4). Suuntaviivat julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 20.4.2006, ja ne ovat pian luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto yhteisön tilastollista toimialaluokitusta koskevasta lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 24.3.2006 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon yhteisössä sovellettavaan yhteiseen tilastolliseen toimialaluokitukseen (NACE) tehtävistä merkittävistä muutoksista (CON/2006/18). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 1.4.2006, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Latvian keskuspankin perussäännön muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 3.4.2006 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon Latvijas Bankan perussääntöön tehtävistä muutoksista (CON/2006/19). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

EKP:n suuntaviivat EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.4.2006 pienen muutoksen suuntaviivoihin EKP/2002/7 Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa (EKP/2006/6). Muutetuilla suuntaviivoilla täydennetään 17.11.2005 annettuja suuntaviivoja EKP/2005/13, joilla niilläkin muutettiin suuntaviivoja EKP/2002/7. Suuntaviivat julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Setelit

Euroalueen ulkopuolisten setelivarastojen pilottiohjelma

EKP:n neuvosto päätti 6.4.2006 Extended Custodial Inventory (ECI) ‑pilottiohjelman käynnistämisestä Aasiassa yhden vuoden ajaksi. Euroalueen ulkopuolisten setelivarastojen tarkoituksena on helpottaa euroseteleiden kansainvälistä jakelua ja niiden liikkumista euroalueen ulkopuolella. Ohjelma käynnistyy vuoden 2006 loppuun mennessä.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Ranskan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 13.4.2006 EU:n neuvostolle suosituksen Banque de Francen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2006/5). Suositus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle