Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Operationele aangelegenheden

Het Short-Term European Paper-initiatief

Op 6 april 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het verschaffen van technische assistentie aan het secretariaat van Short-Term European Paper (STEP) [Kortlopend Europees Papier] met betrekking tot het beheer van het STEP-label (hetgeen is bedoeld de convergentie van standaarden in de gefragmenteerde Europese markt voor kortlopende waardepapieren te bevorderen). De ECB zal tevens statistieken inzake de rendementen en volumes samenstellen en publiceren.

ECB-Richtsnoer betreffende reservebeheersdienstverlening door het Eurosysteem

Op 7 april 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties (ECB/2006/4). Het Richtsnoer is op 20 april 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is binnenkort beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies betreffende wetgeving inzake statistische classificatie

Op 24 maart 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een omvangrijke herziening van de gemeenschappelijke statistische classificatie van economische activiteiten NACE (CON/2006/18). Het Advies is op 1 april 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende wijzigingen in de statuten van Latvijas Banka

Op 3 april 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Latvijas Banka, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de statuten van Latvijas Banka (CON/2006/19). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Statistieken

ECB-Richtsnoer betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB op het terrein van financiële kwartaalrekeningen

Op 20 april 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een kleine wijziging in Richtsnoer ECB/2002/7 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2006/6). Dit Richtsnoer tot wijziging vormt een aanvulling op Richtsnoer ECB/2005/13 van 17 november 2005, dat eveneens Richtsnoer ECB/2002/7 wijzigde. Het Richtsnoer zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Bankbiljetten

Op de Extended Custodial Inventory gelijkend proefprogramma voor eurobankbiljetten

Op 6 april 2006 heeft de Raad van Bestuur besloten dat een op de Extended Custodial Inventory gelijkend proefprogramma, dat is bedoeld om de internationale verspreiding van eurobankbiljetten te vergemakkelijken en hun circulatie buiten het eurogebied te verbeteren, voor een periode van één jaar zal worden opgezet in Azië. Het programma zal eind 2006 operationeel zijn.

Corporate governance

ECB-Aanbeveling betreffende de externe accountants van de Banque de France

Op 13 april 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque de France (ECB/2006/5). De Aanbeveling zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media