Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Januari 2005

Operativa frågor

Tilldelningsvolym för långfristiga refinansieringstransaktioner 2005

ECB-rådet beslutade om tilldelningsvolymen för långfristiga refinansieringstransaktioner 2005. Ett pressmeddelande med ytterligare information har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Nya förfarande för överföring av värdepapper som används som säkerhet för Eurosystemets kredittransaktioner

ECB-rådet beslutade att ”relayed links” (ung. mellanhandslänkar) mellan värdepappersavvecklingssystem får användas vid gränsöverskridande överföring av värdepapper som används som säkerhet för Eurosystemets kredittransaktioner. Ett pressmeddelande med mer information har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

Yttrande om förslag till lag om statsbudgeten 2005 om ändring av lag 41/1999 av den 12 december 1999 om betalnings- och värdepappersavvecklingssystem och lag 13/1994 av den 1 juni 1994 om Banco de Españas självständighet (CON/2004/39)

Yttrandet hade begärts av det spanska ekonomi- och finansministeriet och antogs av ECB-rådet den 23 december 2004. Det publicerades på ECB:s webbplats den 24 december 2004.

Statistik

Statistikens kvalitet och tillgänglighet

En årliga utvärdering har gjorts för att fastställa om kraven på kvalitet och tillgänglighet uppfyller ECB:s krav. Detta omfattar bl.a. bedömning av kvaliteten på finansräkenskaperna på kvartalsbasis, i enlighet med artikel 7 i riktlinje ECB/2002/7, samt rapportering av kvaliteten på statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen, i enlighet med riktlinje ECB/2004/15. Rapporten, inklusive kvantitativa kvalitetsindikatorer och ett pressmeddelande med ytterligare information har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Organisation

Eurosystemets verksamhetsmål

ECB-rådet antog Eurosystemets verksamhetsmål, som refererar till Eurosystemets strategiska intentioner och ett antal organisationsprinciper. Dessa tre texter publicerades på Eurosystemets centralbankers webbplatser den 13 januari 2005.

Avslutning av arkitekttävlingen för ECB:s nya huvudkontor

Efter en utvärdering av de bearbetade tre prisbelönta förslagen till ECB:s nya huvudkontor i Frankfurt am Main valde ECB-rådet utformningsförslaget från arkitektkontoret COOP HIMMELB(L)AU i Wien. Ett pressmeddelande med mer information publicerades på ECB:s webbplats den 13 januari 2005

Ordförandeskap i Eurosystemets/ECBS kommittéer

ECB-rådet utnämnde ordförande till två av Eurosystemets/ECBS kommittéer. Klaus Gressenbauer utnämndes till ordförande i Kommittén för internrevision (IAC) och Wolfgang Schill till ordförande i Penningpolitiska kommittén (MPC). Båda mandaten träder i kraft omedelbart och löper ut den 31 augusti 2007.

Kontakt för media