Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Januari 2005

Operationele aangelegenheden

Volume van de langerlopende herfinancieringstransacties in 2005

De Raad van Bestuur heeft een besluit genomen betreffende het toewijzingsvolume voor de langerlopende herfinancieringstransacties in 2005. Vandaag is op de website van de ECB een persbericht met nadere gegevens hierover gepubliceerd.

Nieuwe procedures voor de overdracht van voor krediettransacties van het Eurosysteem als onderpand gebruikte effecten

De Raad van Bestuur heeft besloten dat trilaterale/multilaterale koppelingen tussen effectenafwikkelingssystemen mogen worden gebruikt voor de grensoverschrijdende overdracht van effecten die als onderpand dienen voor krediettransacties van het Eurosysteem. Vandaag is op de website van de ECB een persbericht met nadere gegevens hierover gepubliceerd.

Advies betreffende wetgeving

Advies inzake ontwerp-Begrotingswet van de overheid voor 2005 tot wijziging van Wet 41/1999 van 12 december 1999 betreffende betalingsverrekenings- en effectenafwikkelingssystemen en Wet 13/1994 van 1 juni 1994 betreffende de autonomie van de Banco de España (CON/2004/39)

Het Advies werd aangevraagd door het Spaanse Ministerie van Economische Zaken en Financiën en is op 23 december 2004 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. Het Advies is op 24 december 2004 op de website van de ECB gepubliceerd.

Statistieken

Kwaliteit en beschikbaarheid van statistieken

De jaarlijkse beoordelingsronde ter beantwoording van de vraag of de beschikbaarheid en kwaliteit van statistieken aan de vereisten van de ECB voldoen, heeft plaatsgevonden. Dit houdt onder meer een beoordeling in van de kwaliteit van de financiële kwartaalrekeningen, overeenkomstig artikel 7 van Richtsnoer ECB/2002/7, en een rapportage over de kwaliteit van de statistieken betreffende de betalingsbalans en internationale investeringspositie van het eurogebied, zoals vereist onder Richtsnoer ECB 2004/15. De rapportage, met inbegrip van kwantitatieve kwaliteitsindicatoren, en een persbericht met nadere gegevens, zijn vandaag gepubliceerd op de website van de ECB.

Organisatie

De missie van het Eurosysteem

De Raad van Bestuur heeft de missie van het Eurosysteem, die inzicht geeft in de strategische oogmerken en een reeks organisatorische beginselen, goedgekeurd. Deze drie teksten zijn op 13 januari 2005 op de websites van de centrale banken van het Eurosysteem gepubliceerd.

Afronding van de ontwerpwedstrijd voor het nieuwe kantoorgebouw van de ECB

Na evaluatie van de herziene ontwerpvoorstellen van de drie prijswinnende ontwerpen voor het nieuwe kantoorgebouw van de ECB in Frankfurt am Main in Duitsland, heeft de Raad van Bestuur zijn keuze laten vallen op het ontwerp van het in Wenen gevestigde architectenbureau COOP HIMMELB(L)AU. Op 13 januari 2005 is op de website van de ECB een persbericht met nadere gegevens hierover gepubliceerd.

Voorzitters van Eurosysteem-/ESCB-Comité’s

De Raad van Bestuur heeft Voorzitters benoemd voor twee Eurosysteem-/ESCB-comité’s: De heer Klaus Gressenbauer is tot Voorzitter van het Comité van interne accountants benoemd en de heer Wolfgang Schill is benoemd tot voorzitter van het Comité voor het monetaire beleid. Beide benoemingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht en lopen af op 31 augustus 2007.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media