Menu

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Ιανουάριος 2005

Λειτουργικά θέματα

Ποσό των πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης το 2005

Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση όσον αφορά το ποσό κατανομής για τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης που θα διενεργηθούν το 2005. Σχετικό δελτίο Τύπου με περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύθηκε σήμερα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Νέες διαδικασίες για τη μεταβίβαση τίτλων που παρέχονται ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δύνανται να χρησιμοποιηθούν έμμεσες ζεύξεις (relayed links) μεταξύ συστημάτων διακανονισμού τίτλων για τη διασυνοριακή μεταβίβαση τίτλων που παρέχονται ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Σχετικό δελτίο Τύπου με περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύθηκε σήμερα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη σχετικά με το σχέδιο νόμου για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2005 που τροποποιεί το νόμο υπ’ αριθ. 41/1999 της 12ης Δεκεμβρίου 1999 περί συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού τίτλων και το νόμο υπ’ αριθ. 13/1994 της 1ης Ιουνίου 1994 περί αυτονομίας της Banco de España (CON/2004/39)

Η γνώμη ζητήθηκε από το Ισπανικό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και εκδόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 23 Δεκεμβρίου 2004. Δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 24 Δεκεμβρίου 2004.

Στατιστικά θέματα

Ποιότητα και διαθεσιμότητα στατιστικών στοιχείων

Διενεργήθηκε η ετήσια αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσο η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΚΤ. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση της ποιότητας των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών, σύμφωνα με το άρθρο 7 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2002/7, και την εξέταση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων που αφορούν το ισοζύγιο πληρωμών και τη διεθνή επενδυτική θέση της ζώνης του ευρώ, όπως απαιτείται από την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2004/15. Η έκθεση, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών δεικτών ποιότητας, και σχετικό δελτίο Τύπου με περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύθηκαν σήμερα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Οργανωτικά θέματα

Δήλωση σχετικά με την αποστολή του Ευρωσυστήματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε δήλωση σχετικά με την αποστολή του Ευρωσυστήματος, η οποία αναφέρεται στους στρατηγικούς προσανατολισμούς και σε μια σειρά οργανωτικών αρχών του Ευρωσυστήματος. Τα τρία αυτά κείμενα δημοσιεύθηκαν στις 13 Ιανουαρίου 2005 στους δικτυακούς τόπους των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος.

Ολοκλήρωση του διαγωνισμού σχεδίου για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ

Αφού αξιολόγησε τις αναθεωρήσεις των τριών βραβευθέντων σχεδίων για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη, το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε την πρόταση του αρχιτεκτονικού γραφείου COOP HIMMELB(L)AU, με έδρα στη Βιέννη. Σχετικό δελτίο Τύπου με περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 13 Ιανουαρίου 2005

Προεδρία των επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε προέδρους για δύο επιτροπές του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ: τον κ. Klaus Gressenbauer για την Επιτροπή Εσωτερικής Επιθεώρησης και τον κ. Wolfgang Schill για την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής. Η θητεία των δύο νέων προέδρων αρχίζει αμέσως και λήγει στις 31 Αυγούστου 2007.

Εκπρόσωποι Τύπου