Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Hur fungerar kvantitativa lättnader?

ECB började, som en del av sina extraordinära penningpolitiska åtgärder, köpa tillgångar från affärsbanker i mars 2015. Dessa tillgångsköp, även kallade kvantitativa lättnader eller QE, stödjer ekonomisk tillväxt i hela euroområdet och hjälper oss att återgå till inflationsnivåer under, men nära, 2 %.

Undersök hur programmet för köp av tillgångar fungerar
1

Den europeiska centralbanken köper obligationer från banker.

2

Detta leder till att priset på dessa obligationer ökar och att kapital skapas i banksystemet.

3

Till följd av detta sjunker räntan och lån blir billigare.

4

Företag och privatpersoner kan låna mer samtidigt som det kostar mindre att återbetala sina skulder.

5

Resultatet blir att konsumtion och investeringar får en skjuts.

6

Ökad konsumtion och fler investeringar stödjer ekonomisk tillväxt och skapar nya arbetstillfällen

bubble-inflation
7

När priserna stiger uppnår ECB en inflationstakt på under, men nära 2 %, på medellång sikt.

storyflow

Vänligen vänta medan sidan laddas...

Vänligen vrid din enhet eller förstora ditt webbläsarfönster.