Menu

Латвия

2 €

На монетата от 2 € е изобразено латвийско момиче в народна носия. Това изображение е използвано първоначално на сребърната монета от 5 лата през 1929 г. По гурта на монетата е надписът DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU (БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ ЛАТВИЯ). Дизайнът е дело на Гунтар Сиетинш.


1 €

На монетата от 1 € е изобразено латвийско момиче в народна носия. Това изображение е използвано първоначално на сребърната монета от 5 лата през 1929 г. Дизайнът е дело на Гунтар Сиетинш.


50 цента

На монетата от 50 цента е изобразен големият герб на Република Латвия. Дизайнът е дело на Лаймонис Шенбергс.


20 цента

На монетата от 20 цента е изобразен големият герб на Република Латвия. Дизайнът е дело на Лаймонис Шенбергс.


10 цента

На монетата от 10 цента е изобразен големият герб на Република Латвия. Дизайнът е дело на Лаймонис Шенбергс.


5 цента

На монетата от 5 цента е изобразен малкият герб на Република Латвия. Дизайнът е дело на Лаймонис Шенбергс.


2 цента

На монетата от 2 цента е изобразен малкият герб на Република Латвия. Дизайнът е дело на Лаймонис Шенбергс.


1 цент

На монетата от 1 цент е изобразен малкият герб на Република Латвия. Дизайнът е дело на Лаймонис Шенбергс.