Menu

Latvija

2 €

Na kovanici od 2 € prikazana je Latvijka u narodnoj nošnji. Taj je motiv prvotno upotrijebljen na srebrnoj kovanici od 5 latsa 1929. Na obodu kovanice nalazi se natpis DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU (BOŽE, BLAGOSLOVI LATVIJU). Dizajner je Guntars Sietiņš.


1 €

Na kovanici od 1 € prikazana je Latvijka u narodnoj nošnji. Taj je motiv prvotno upotrijebljen na srebrnoj kovanici od 5 latsa 1929. Dizajner je Guntars Sietiņš.


50 centi

Na kovanici od 50 centi prikazan je veliki grb Republike Latvije. Dizajner je Laimonis Šēnbergs.


20 centi

Na kovanici od 20 centi prikazan je veliki grb Republike Latvije. Dizajner je Laimonis Šēnbergs.


10 centi

Na kovanici od 10 centi prikazan je veliki grb Republike Latvije. Dizajner je Laimonis Šēnbergs.


5 centi

Na kovanici od 5 centi prikazan je mali grb Republike Latvije. Dizajner je Laimonis Šēnbergs.


2 centa

Na kovanici od 2 centa prikazan je mali grb Republike Latvije. Dizajner je Laimonis Šēnbergs.


1 cent

Na kovanici od 1 centa prikazan je mali grb Republike Latvije. Dizajner je Laimonis Šēnbergs.