Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Devizne pričuve i vlastita sredstva

Devizne pričuve

ESB drži devizne pričuve kako bi, u slučaju potrebe, imao dovoljno likvidnosti za obavljanje deviznih poslova. One su nastale prijenosom deviznih pričuva nacionalnih središnjih banaka europodručja na ESB od početka treće faze ekonomske i monetarne unije 1. siječnja 1999.

Upravljanje deviznim pričuvama ESB‑a ima tri cilja. To su, prema redoslijedu važnosti, likvidnost, sigurnost i prinosi.

Portfelj deviznih pričuva ESB-a sastoji se od američkih dolara, japanskih jena, kineskih juana renminbija, zlata i posebnih prava vučenja. Sastav pričuva mijenja se tijekom vremena i odražava promjene tržišnih vrijednosti uložene imovine te poslove ESB‑a s devizama i sa zlatom.

Pričuvama u američkim dolarima, japanskim jenima i kineskim juanima renminbijima aktivno upravljaju ESB te, u ime ESB‑a, odabrane nacionalne središnje banke europodručja koje žele biti uključene u tu operativnu djelatnost. Nacionalne središnje banke mogu se prilikom operativnog upravljanja deviznim pričuvama ESB‑a međusobno udružiti. Svaka pojedina nacionalna središnja banka ili skupina tako udruženih banaka obično u ime ESB‑a upravlja jednim portfeljem u američkim dolarima ili japanskim jenima.

Prilikom prodaje zlata ESB postupa u skladu sa Sporazumom središnjih banaka o zlatu i »Zajedničkom izjavom o zlatu« (poveznica na priopćenja za javnost nalazi se u nastavku). ESB je potpisnik tih sporazuma.

Želite li doznati najnovije iznose službenih pričuva, pogledajte obrazac o međunarodnim pričuvama i deviznoj likvidnosti.

Više pojedinosti o međunarodnim pričuvama nalazi se na mrežnoj stranici o statistici međunarodnih pričuva.

Povezani pravni akti

Pravni akti ESB-a o deviznim pričuvama, objavljeni u Službenom listu Europske Unije, dostupni su na mrežnim stranicama ESB‑a u odjeljku »Pravni okvir«.

Povezana priopćenja za javnost

Priopćenja za javnost o prodaji zlata ESB‑a i Zajednička izjava o zlatu dostupni su na mrežnim stranicama ESB‑a u odjeljku »Mediji«.

Vanjska poveznica

MMF: Guidelines for foreign exchange reserve management (20. rujna 2001.)

Vlastita sredstva

ESB vlastitim sredstvima ostvaruje prihod kojim pokriva dio troškova svojeg poslovanja.

Taj se portfelj ulaže u imovinu nominiranu u eurima s ciljem postizanja maksimalnog prinosa, uz poštovanje ograničenja povezanih s rizicima.

Vlastita sredstva ESB-a sastoje se od:

  • uloženih sredstava kao protustavke uplaćenom kapitalu ESB-a
  • sredstava koja se povremeno drže u fondu opće pričuve
  • rezervacija za valutne i kamatne rizike te rizike povezane s cijenom zlata.
Podatak krajem 2018. godine (mlrd. EUR)
Portfelj vlastitih sredstava ESB-a (tržišna vrijednost) 20,5
Godišnje izvješće

Upravljanje rizicima

Više pojedinosti možete pronaći u godišnjim financijskim izvještajima ESB‑a, koji se objavljuju u sklopu godišnjeg izvješća.

Učinkovitim upravljanjem deviznim pričuvama i njihovom učinkovitom raspodjelom povećava se likvidnost koja je potrebna za zadaće monetarne politike, a troškovi držanja pričuva svode se na najmanju mjeru. Upravljanje rizicima može pridonijeti ispunjenju tih ciljeva zahvaljujući upravljanju izloženošću financijskom riziku i nadzoru nad njome.

ESB je izravno odgovoran za upravljanje rizicima svojih portfelja, uključujući portfelj deviznih pričuva i portfelj vlastitih sredstava. Upravljanje financijskim rizicima i praćenje financijskih rizika kojima je ESB izložen, bilo izravno bilo preko nacionalnih središnjih banaka Eurosustava koje nastupaju u njegovo ime, odnosi se na tržišne, kreditne i likvidnosne rizike, a uključuje četiri glavna područja odgovornosti:

  • postavljanje ograničenja za kreditne i tržišne rizike
  • usklađenost sa zakonima i propisima
  • mjerenje i izvješćivanje o izloženosti rizicima i uspješnosti
  • stratešku raspodjelu imovine.

Neovisno izvješćivanje o rizicima i uspješnosti ključna je značajka ulagačkog okvira ESB‑a. Kako bi se izbjegli mogući sukobi interesa, upravljanje financijskim rizicima povezanima s upravljanjem portfeljima povjereno je upravi Upravljanje rizicima, koja je izravno odgovorna Izvršnom odboru.

Sve stranice u ovom odjeljku