European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Devizne pričuve

ESB drži devizne pričuve kako bi, u slučaju potrebe, imao dovoljno likvidnosti za obavljanje deviznih poslova. Nastale su prijenosom deviznih pričuva nacionalnih središnjih banaka europodručja na ESB od početka treće faze ekonomske i monetarne unije 1. siječnja 1999.

Upravljanje deviznim pričuvama ESB‑a ima tri cilja. To su, prema redoslijedu važnosti, likvidnost, sigurnost i prinosi.

Portfelj deviznih pričuva ESB‑a sastoji se od američkih dolara, japanskih jena, kineskih juana renminbija, zlata i posebnih prava vučenja. Sastav pričuva mijenja se tijekom vremena i odražava promjene tržišnih vrijednosti uložene imovine te ESB‑ove devizne poslove i transakcije sa zlatom.

Pričuvama u američkim dolarima, japanskim jenima i kineskim juanima renminbijima aktivno upravljaju ESB te, u ime ESB‑a, odabrane nacionalne središnje banke europodručja koje žele biti uključene u tu operativnu djelatnost. Nacionalne središnje banke mogu se udružiti u operativnom upravljanju deviznim pričuvama ESB‑a. Svaka pojedina nacionalna središnja banka ili skupina tako udruženih banaka obično u ime ESB‑a upravlja jednim portfeljem u američkim dolarima ili japanskim jenima.

Prilikom prodaje zlata ESB postupa u skladu sa Sporazumom središnjih banaka o zlatu i »Zajedničkom izjavom o zlatu« (poveznica na priopćenja za javnost nalazi se u nastavku). ESB je potpisnik tih sporazuma.

Želite li doznati najnovije iznose službenih pričuva, pogledajte obrazac o međunarodnim pričuvama i deviznoj likvidnosti.

Više pojedinosti o međunarodnim pričuvama nalazi se na mrežnoj stranici o statistici međunarodnih pričuva.

Povezani pravni akti

Pravni akti ESB-a o deviznim pričuvama objavljeni u Službenom listu Europske Unije dostupni su na mrežnim stranicama EUR-Lex u odjeljku Pravni okvir.

Povezana priopćenja za javnost

Priopćenja za javnost o prodaji zlata ESB‑a i Zajednička izjava o zlatu dostupni su na mrežnim stranicama ESB‑a u odjeljku Mediji.

Vanjska poveznica

MMF: Guidelines for foreign exchange reserve management (20. rujna 2001.)

Vlastita sredstva

Svrha portfelja vlastitih sredstava jest osigurati ESB‑u prihode za pokriće dijela troškova poslovanja nepovezanih s njegovim nadzornim zadaćama. Ulaže se u imovinu nominiranu u eurima, pri čemu se poštuju ograničenja iz okvira za kontrolu rizika.

U portfelju vlastitih sredstava uglavnom se ulažu financijska sredstva ESB‑a:

  • uplaćeni kapital ESB‑a
  • iznosi koji se drže u fondu opće pričuve i rezervacije za financijske rizike.

Zbog reinvestiranja prihoda i vrednovanja vrijednosnih papira po tržišnim cijenama iznos portfelja vlastitih sredstava ne mora biti jednak iznosu financijskih sredstava.

Iznos na kraju 2020. godine (mlrd. EUR)
Portfelj vlastitih sredstava ESB‑a (tržišna vrijednost) 20,7

Više pojedinosti možete pronaći u godišnjim financijskim izvještajima ESB‑a, koji se objavljuju u sklopu godišnjeg izvješća.

Upravljanje rizicima

Učinkovitim upravljanjem deviznim pričuvama i njihovom učinkovitom raspodjelom povećava se likvidnost koja je potrebna za zadaće monetarne politike, a troškovi držanja pričuva svode se na najmanju mjeru. Tim ciljevima može se pridonijeti upravljanjem rizicima, točnije upravljanjem izloženošću financijskom riziku i nadzorom nad tom izloženošću.

ESB je izravno odgovoran za upravljanje rizicima koji proizlaze iz njegovih portfelja, uključujući portfelj deviznih pričuva i portfelj vlastitih sredstava. Upravljanje financijskim rizicima i praćenje financijskih rizika kojima je ESB izložen izravno ili preko nacionalnih središnjih banaka Eurosustava koje nastupaju u njegovo ime odnosi se na tržišne, kreditne i likvidnosne rizike te obuhvaća četiri glavna područja odgovornosti:

  • postavljanje ograničenja za kreditne i tržišne rizike
  • usklađenost s propisima
  • mjerenje izloženosti rizicima i uspješnosti te povezano izvješćivanje
  • stratešku raspodjelu imovine.

Neovisno izvješćivanje o rizicima i uspješnosti ključna je značajka ulagačkog okvira ESB‑a. Kako bi se izbjegli mogući sukobi interesa, upravljanje financijskim rizicima povezanima s upravljanjem portfeljima povjereno je upravi Upravljanje rizicima, koja je izravno odgovorna Izvršnom odboru.

MOGLO BI VAS ZANIMATI

Povezani sadržaji

Sve stranice u ovom odjeljku