European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valuuttavaranto ja omat varat

Valuuttavarannot

Valuuttavarannolla varmistetaan, että EKP:llä on tarvittaessa riittävästi likviditeettiä valuuttaoperaatioiden toteuttamiseen. EKP:n valuuttavaranto luotiin talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alkaessa 1.1.1999, jolloin euroalueen maiden kansalliset keskuspankit siirsivät valuuttavarantoja EKP:lle.

EKP:n varannonhoidon ensisijaisena tavoitteena on taata varannon likvidiys. Varat pyritään myös sijoittamaan turvallisesti ja tuottavasti.

EKP:n valuuttavaranto koostuu Yhdysvaltain dollareista, Japanin jeneistä, Kiinan renminbeistä, kullasta ja IMF:n erityisnosto-oikeuksista. Sen koostumus vaihtelee, sillä siihen vaikuttavat sijoitettujen omaisuuserien markkina-arvon muutokset sekä EKP:n valuuttaoperaatiot ja kultavaranto-operaatiot.

Yhdysvaltain dollarin, Japanin jenin ja Kiinan renminbin määräisiä varantoja hoidetaan aktiivisesti joko EKP:ssä tai EKP:n puolesta sellaisissa euroalueen maiden kansallisissa keskuspankeissa, jotka haluavat osallistua EKP:n valuuttavarantojen hoitamiseen. Kansalliset keskuspankit voivat hoitaa varantoja EKP:n puolesta yhdessä jonkin toisen kansallisen keskuspankin kanssa. Kukin valuuttavarantojen hoitoon osallistuva kansallinen keskuspankki hoitaa yleensä vain joko Yhdysvaltain dollareista tai Japanin jeneistä koostuvaa salkkua.

EKP myy kultaa allekirjoittamiensa keskuspankkien kultasopimuksen ja kultavarantojen hoitoa koskevan yhteisen julkilausuman mukaisesti (ks. linkki kohdassa Lehdistötiedotteita).

Tuoreimmat valuuttavarantoluvut ovat nähtävissä EKP:n verkkosivujen tilastotaulukoissa.

Valuuttavarannoista kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivujen tilasto-osiossa.

Lainsäädäntö

Valuuttavarantoja koskeva EKP:n lainsäädäntö on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EUR-Lex-sivustolla.

Lehdistötiedotteita

Kullan myyntiä sekä yhteistä julkilausumaa kultavarantojen hoidosta koskevat lehdistötiedotteet ovat luettavissa englanniksi EKP:n verkkosivuilla kohdassa Media.

Muualla verkossa

IMF:n ohjeet valuuttavarannon hoidosta (20.9.2001)

Omat varat

Omien varojen sijoitussalkusta saaduilla tuotoilla EKP kattaa toimintakuluja, jotka eivät liity sen valvontatehtäviin. Varat on sijoitettu euromääräisiin arvopapereihin riskienhallintajärjestelmän limiittejä noudattaen.

Omien varojen sijoitussalkkuun on sijoitettu pääasiassa EKP:n taloudellisia resursseja eli

  • sen maksettua pääomaa
  • yleisrahastoon ja taloudellisten riskien varalle luotuun varaukseen sisältyviä varoja.

Salkun arvo ei välttämättä vastaa taloudellisten resurssien arvoa, sillä tuotot sijoitetaan uudelleen, arvopaperit arvostetaan markkinahintaan ja yleisrahastossa ja riskivarauksessa olevien varojen määrä muuttuu tilanteen mukaan.

Vuoden 2022 lopussa (mrd. euroa)
EKP:n omien varojen salkku (markkina-arvo) 21,1

Tarkempia tietoja on EKP:n tilinpäätöksessä, joka julkaistaan osana EKP:n vuosikertomusta.

Riskienhallinta

Tehokkaalla valuuttavarantojen sijoittamisella ja hoidolla saadaan likviditeettiä EKP:n tehtävien hoitamiseen ja pystytään minimoimaan varantojen hallussapidon kustannukset. Riskienhallinta palvelee näitä tavoitteita hallitsemalla ja vähentämällä altistumista riskeille.

EKP vastaa suoraan sijoitussalkkujensa eli myös valuuttavarannon ja omien varojen sijoitussalkun riskienhallinnasta. Riskienhallintajärjestelmän avulla hallitaan EKP:hen sekä suoraan että EKP:n puolesta toimivien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien kautta kohdistuvia taloudellisia riskejä (markkina-, luotto- ja likviditeettiriskejä) sekä seurataan niiden kehitystä. Riskienhallinnan tärkeimmät osa-alueet ovat

  • riskirajojen asettaminen luotto- ja markkinariskeille
  • valvonta
  • riskien ja tuottojen mittaaminen ja siitä raportointi
  • strategisen vaadejakauman määrittely.

Riskien ja tuottojen raportoinnin riippumattomuus on keskeinen periaate EKP:n sijoitustoiminnassa. Eturistiriitojen välttämiseksi salkunhoidon taloudellisten riskien hallinta on keskitetty riskienhallintaosastoon, joka raportoi suoraan johtokunnalle.

KATSO MYÖS

Lisätietoa aiheesta

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut