Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Szavatolótőke és devizaműveletek

Az EKB nemzetközi tartaléka biztosítja, hogy igény esetén a banknak a devizatartalék-műveletekhez, elegendő likvid forrása legyen. Eredetileg úgy képezték, hogy amikor 1999. január 1-jén a gazdasági és monetáris unió a harmadik szakaszába lépett, az euroövezeti nemzeti központi bankok nemzetközi tartalékuk egy részét átadták az EKB-nak.

Az EKB tartalékgazdálkodásának céljai fontossági sorrendben a likviditás, a biztonság és a hozam.

Nemzetközi tartalékportfólióját az USA-dollárban, japán jenben és kínai renminbiben (CNY) denominált devizatartalék, az aranytartalék és a különleges lehívási jogok (SDR) alkotják. A tartalék összetétele idővel módosul, ahogy a befektetett eszközök piaci értékelése is változik, és ahogy az EKB deviza- és arany­műveletei alakulnak.

Az amerikai dollárban, japán jenben és kínai renminbiben (CNY) denominált tartalékkal az EKB és a megbízottjaként eljáró egyes euroövezeti központi bankok aktívan gazdálkodnak. A központi bankok összevontan is végezhetik az EKB nemzetközi tartalékainak operatív kezelését. Minden egyes nemzeti központi bank vagy központi banki csoport az EKB megbízásából általában egyetlen dollár- vagy jenalapú portfólióval gazdálkodik.

Az EKB az aranyeladást az aranyról szóló központi banki megállapodással és közös nyilatkozattal teljes összhangban végzi (lásd alább a sajtóközleményekhez vezető hivatkozást). Az említett megállapodásoknak az EKB is egyik aláírója.

A hivatalos tartalékokról a legfrissebb számadatok a nemzetközi tartalékkal és a devizalikviditással kapcsolatos táblán olvashatók.

A nemzetközi tartalékkal kapcsolatban további információk a nemzetközitartalék-statisztika oldalon találhatók.

Vonatkozó jogszabályok

Az EKB devizatartalékra vonatkozó jogi aktusainak az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent szövegei a honlapunkon a Jogi keret oldalakon olvashatók.

Kapcsolódó sajtóközlemények

Az EKB aranyeladására vonatkozó sajtóközlemények és az aranyról szóló közös nyilatkozat az EKB honlapjának Média oldalain érhető el.

Külső hivatkozás

„IMF guidelines for foreign exchange reserve management” (Az IMF devizatartalék-kezelésre vonatkozó iránymutatásai) [2001. szeptember 20.]

Saját vagyonalap

Az EKB működési költségeit a saját vagyonalapból származó jövedelemből biztosítjuk.

A portfóliót euroalapú eszközökbe fektetjük hozammaximalizálási céllal, a kapcsolódó kockázat által megszabott keretek között.

Az EKB saját vagyonalapjának elemei:

  • az EKB befizetett tőkéjének megfelelő befektetés;
  • az általános tartalékalapba időszakosan átutalt források;
  • a devizaárfolyam-, kamatláb- és aranyárfolyam-kockázatra képzett céltartalék.
2018 végi adatok (milliárd €)
Az EKB saját vagyonalap-portfóliója (piaci érték) 20,5
Éves jelentés

Kockázatkezelés

További részletekért lásd az Éves beszámolót az EKB Éves jelentésében.

A nemzetközi tartalék hatékony elosztása és kezelése biztosítja azokat a likvid forrásokat, amelyekkel a monetáris politikai feladatok elláthatók, és ugyanakkor a tartalékolási költségek a lehető legkisebbre szoríthatók le. A kockázatkezelés során a pénzügyi kockázatnak való kitettség szabályozásával, ellenőrzésével járulnak hozzá a fenti célok eléréséhez.

Az EKB közvetlenül látja el mind a nemzetközi tartalék-, mind a saját vagyonalap-portfólióhoz kapcsolódó kockázatkezelési feladatot. Függetlenül attól, hogy közvetlenül vagy megbízott eurorendszertag nemzeti központi bankon keresztül viseli a kockázatot, pénzügyi kockázatkezelése és -ellenőrzése a piaci, a hitel- és a likviditási kockázatra irányul, és a következő négy feladatkört foglalja magában:

  • a hitel- és a piaci kockázati határértékek megállapítása;
  • jogkövetés;
  • a kockázatvállalás és a teljesítmény mérése, a vonatkozó adatszolgáltatás;
  • stratégiai eszközelosztás.

A kockázatvállalással és a teljesítménnyel kapcsolatos független adatszolgáltatás az EKB befektetési rendszerének egyik fontos jellemzője. Az esetleges összeférhetetlenség kiküszöbölése végett a portfóliógazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi kockázatokat a Kockázatkezelési Igazgatóság végzi, amely közvetlenül az EKB Igazgatóságának számol be.

Ebben a szekcióban található oldalak