Menu

Ledamot av ECB:s direktion

Utbildning

2003
Doktorsavhandling i nationalekonomi, Universität Mannheim
1998
Examen i nationalekonomi, Universität Mannheim
1992–1998
Studier i nationalekonomi vid Universität Mannheim, Parisuniversitetet I (Sorbonne) och University of California, Berkeley
1990–1992
Praktisk yrkesutbildning (”Banklehre”) , Deutsche Bank, Dortmund

Karriär

Sedan 2020
Ledamot i Europeiska centralbankens direktion
Sedan 2015
Professor i finansiell ekonomi, Universität Bonn (tjänstledig)
2014–2019
Ledamot av tyska rådet för ekonomiska experter (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-wirtschaftlichen Entwicklung)
2007–2015
Professor i finansiell ekonomi, Universität Mainz
2004–2007
Seniorforskare på doktorandnivå (postdoktorand) vid Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn
2004–2005
Gästforskare på doktorandnivå (postdoktorand) vid Harvard University
2003–2004
Biträdande högskolelektor i nationalekonomi, Universität Mannheim

Relevant yrkesverksamhet

 • Ledamot av rådet för European Economic Association, sedan 2020
 • Forskningspartner, Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn (tjänstledig), sedan 2007
 • Forskningspartner, Centre for Economic Policy Research (CEPR) (forskare på doktorandnivå sedan 2015), sedan 2006
 • Talesperson för spetskompetensklustret ”ECONtribute – Markets & Public Policy”, 2019
 • Medordförande för fransk–tyska rådet för ekonomiska experter, 2019
 • Ledamot av styrelsen, Reinhard Selten Institute, Bonn och Köln, 2017–2019
 • Ledamot av den vetenskapliga rådgivande nämnden för forskningsdata och utredningstjänst) vid Deutsche Bundesbank (vice ordförande från och med juni 2017), 2016–2019
 • Ledamot av Europeiska systemrisknämndens (ESRB) rådgivande vetenskapliga kommitté (ASC) (vice ordförande 2019), 2015–2019
 • Ledamot av förvaltningsrådet för BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), 2013–2019
 • Ledamot av den rådgivande nämnden för BaFin (ordförande från och med 2016), 2008–2019

Forskningsintressen

 • Bankverksamhet (bankers stabilitet och reglering av banker, ”banker som är för stora för att gå omkull”, systemrisker)
 • Internationella finanser (finansiella kriser, finansiell integration, kapitalflöden)
 • Ekonomisk historia (finansiella kriser och institutioner)
 • Finansrätt och ekonomi

Utmärkelser (urval)

 • Ledamot av Nordrhein–Westfalens akademi för vetenskap, humaniora och konst (för närvarande ej aktiv), sedan 2019
 • Ledamot av Berlin-Brandenburgiska akademin för vetenskap och humaniora (för närvarande ej aktiv), sedan 2018
 • Stolper-priset, Verein für Socialpolitik, 2018
 • Pris från penningpolitisk workshopp, 2018
 • Pris som bästa lärare, Goethe-Universität Frankfurt, 2010
 • Pris som bästa lärare, Universität Mannheim, 2000
 • Stipendium från den tyska akademiska stiftelsen (Studienstiftung des Deutschen Volkes), 1993–1998

Forskningspublikationer i referee-granskade tidskrifter (urval)

 • ”Asset Price Bubbles and Systemic Risk”, med Markus K. Brunnermeier och Simon Rother, Review of Financial Studies, ännu ej publicerad.
 • ”Financial Sector Reform After the Crisis: Has Anything Happened?”, med Alexander Schäfer och Beatrice Weder di Mauro, Review of Finance, 2016, 20(1), 77–125.
 • ”Financial Integration and Growth – Why Is Emerging Europe Different?”, med Christian Friedrich och Jeromin Zettelmeyer, Journal of International Economics, 2013, 89, 522–538.
 • ”Competition, Risk-Shifting, and Public Bail-out Policies”, med Reint Gropp och Hendrik Hakenes, Review of Financial Studies, 2011, 24(6), 2084–2120.
 • ”Liquidity and Contagion: The Crisis of 1763”, med Hyun Song Shin, Journal of the European Economic Association, 2(6), december 2004, 929–968.
 • ”The German Twin Crisis of 1931”, Journal of Economic History, 64(3), september 2004, 822–871.

Publikationer (ett urval av)

 • Target-Salden, Leistungsbilanzsalden, Geldschöpfung, Banken und Kapitalmärkte [Targetkonton, bytesbalanser, ökning av penningmängden, banker och kapitalmarknader], med Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99(9), 2019, 632–640.
 • Verursachen Target-Salden Risiken für die Steuerzahler? [Skapar Target-konton risker för skattebetalarna?], med Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99(8), 2019, 553–561.
 • Completing Europe’s Banking Union means breaking the bank-sovereign vicious circle, med Nicolas Véron, VoxEU column, 16 maj 2018, finns på www.voxeu.org, samt även på Peterson Institute for International Economics och Bruegel.
 • Breaking the stalemate on European deposit insurance, med Nicolas Véron, VoxEU column, 6 april 2018, finns på www.voxeu.org, samt även på Peterson Institute for International Economics och Bruegel.
 • Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform, med Agnès Bénassy-Quéré, Markus K Brunnermeier, Henrik Enderlein, Emmanuel Farhi, Marcel Fratzscher, Clemens Fuest, Pierre-Olivier Gourinchas, Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry, Hélène Rey, Nicolas Véron, Beatrice Weder di Mauro, Jeromin Zettelmeyer, CEPR Policy Insight No. 91, finns även på Peterson Institute for International Economics och Bruegel.