Menu

Členka Výkonnej rady ECB

Vzdelanie

2003
titul PhD v odbore ekonómie, Universität Mannheim
1998
titul v odbore ekonómie, Universität Mannheim
1992 – 1998
štúdium ekonómie, Universität Mannheim, Paríž 1 (Sorbonne) a UC Berkeley
1990 – 1992
odborná príprava, Deutsche Bank, Dortmund

Pracovné skúsenosti

od roku 2020
členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
od roku 2015
profesorka finančnej ekonómie, Universität Bonn (prerušená činnosť)
2014 – 2019
členka nemeckej rady ekonomických expertov (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-wirtschaftlichen Entwicklung)
2007 – 2015
profesorka finančnej ekonómie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
2004 – 2007
vedúca výskumná pracovníčka (Senior Research Fellow), Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn
2004 – 2005
hosťujúca postdoktorandská pracovníčka (Visiting Postdoctoral Fellow), Harvard University
2003 – 2004
odborná asistentka v odbore ekonómie, Universität Mannheim

Vybrané odborné činnosti

 • členka rady Európskej hospodárskej asociácie, od roku 2020
 • pridružená výskumná pracovníčka (Research Affiliate), Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn (prerušená činnosť), od roku 2007
 • pridružená výskumná pracovníčka (Research Affiliate), Centrum pre výskum hospodárskej politiky (Centre for Economic Policy Research – CEPR) (Research Affiliate od roku 2015), od roku 2006
 • hovorkyňa klastra excelentnosti „ECONtribute – Markets & Public Policy“, 2019
 • spolupredsedníčka francúzsko-nemeckej rady ekonomických expertov, 2019
 • členka Výkonnej rady, Reinhard Selten Institute, Bonn a Kolín, 2017 – 2019
 • členka vedeckej poradnej rady výskumného dátového a servisného centra Deutsche Bundesbank (od júna 2017 zástupkyňa predsedu), 2016 – 2019
 • členka poradného výboru pre vedecké otázky, Európsky výbor pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB), (v roku 2019 podpredsedníčka), 2015 – 2019
 • členka správnej rady, BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), 2013 – 2019
 • členka poradného výboru, BaFin (od roku 2016 predsedníčka), 2008 – 2019

Oblasti výskumu

 • bankovníctvo (stabilita a regulácia bánk, problematika neprípustnosti zlyhania príliš veľkých bánk, systémové riziko)
 • medzinárodné financie (finančné krízy, finančná integrácia, kapitálové toky)
 • dejiny ekonomiky (finančné krízy a inštitúcie)
 • finančné právo a ekonómia

Vybrané ocenenia

 • členka akadémie vied, humanitných vied a umenia Severného Porýnia-Vestfálska (momentálne neaktívna), od roku 2019
 • členka akadémie vied a humanitných vied v Berlíne-Brandenbursku (momentálne neaktívna), od roku 2018
 • Stolperova cena, Verein für Socialpolitik, 2018
 • ocenenie Menového workshopu (Monetärer Workshop), 2018
 • pedagogické ocenenie, Goethe-Universität Frankfurt, 2010
 • pedagogické ocenenie, Universität Mannheim, 2000
 • štipendium Studienstiftung des Deutschen Volkes, 1993 – 1998

Vybrané výskumné publikácie v odborných časopisoch

 • „Asset Price Bubbles and Systemic Risk“, spoluautori: Markus K. Brunnermeier a Simon Rother, Review of Financial Studies (pripravuje sa)
 • „Financial Sector Reform After the Crisis: Has Anything Happened?“, spoluautori: Alexander Schäfer a Beatrice Weder di Mauro, Review of Finance, 2016, 20(1), 77-125
 • „Financial Integration and Growth – Why Is Emerging Europe Different?“, spoluautori: Christian Friedrich a Jeromin Zettelmeyer, Journal of International Economics, 2013, 89, 522-538
 • „Competition, Risk-Shifting, and Public Bail-out Policies“, spoluautori: Reint Gropp a Hendrik Hakenes, Review of Financial Studies, 2011, 24(6), 2084-2120
 • „Liquidity and Contagion: The Crisis of 1763“, spoluautor: Hyun Song Shin, Journal of the European Economic Association, 2(6), december 2004, 929-968
 • „The German Twin Crisis of 1931“, Journal of Economic History, 64(3), september 2004, 822-871

Vybrané publikácie týkajúce sa politík

 • Target-Salden, Leistungsbilanzsalden, Geldschöpfung, Banken und Kapitalmärkte, spoluautor: Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99(9), 2019, 632–640
 • Verursachen Target-Salden Risiken für die Steuerzahler?, spoluautor: Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99(8), 2019, 553–561
 • Completing Europe’s Banking Union means breaking the bank-sovereign vicious circle, spoluautor: Nicolas Véron, VoxEU column, 16. máj 2018, k dispozícii na stránke www.voxeu.org, v inštitúte Peterson Institute for International Economics a think-tanku Bruegel
 • Breaking the stalemate on European deposit insurance, spoluautor: Nicolas Véron, VoxEU column, 6. apríl 2018, k dispozícii na stránke www.voxeu.org, v inštitúte Peterson Institute for International Economics a think-tanku Bruegel
 • Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform, spoluautori: Agnès Bénassy-Quéré, Markus K Brunnermeier, Henrik Enderlein, Emmanuel Farhi, Marcel Fratzscher, Clemens Fuest, Pierre-Olivier Gourinchas, Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry, Hélène Rey, Nicolas Véron, Beatrice Weder di Mauro, Jeromin Zettelmeyer, CEPR Policy Insight č. 91, taktiež k dispozícii v inštitúte Peterson Institute for International Economics a think-tanku Bruegel