Menu


Over de ECB

De Europese Centrale Bank is de centrale bank voor het eurogebied

De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank van de 19 lidstaten van de Europese Unie die op de euro zijn overgegaan. Onze hoofdtaak is het handhaven van prijsstabiliteit in het eurogebied, waardoor de koopkracht van de gemeenschappelijke munt in stand wordt gehouden.Wat voor soort organisatie is de ECB?

De ECB is een officiële instelling van de EU en vormt het hart van zowel het Eurosysteem als het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM) voor bankentoezicht. Kom te weten hoe we georganiseerd zijn en wie wie is in de Raad van Bestuur, het belangrijkste besluitvormende orgaan van de ECB.

Besluitvorming
Organogram van de ECB
De missie van de ECB

Het is onze missie de mensen in Europa ten dienste te staan door de waarde van de euro te waarborgen en prijsstabiliteit te handhaven. Kom meer te weten over de missie van de ECB, het Eurosysteem en het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme.

Missie
Wat zijn onze taken?

We bepalen en implementeren het monetair beleid voor het eurogebied en voeren daarnaast een aantal andere taken uit, waaronder het bankentoezicht.

Taken van de ECB
ECB, ESCB en het Eurosysteem
Verantwoording tegenover de mensen in Europa

We werken voor de mensen in Europa en dienen formeel verantwoording aan hen af te leggen via het Europees Parlement. In de verdragen van de Europese Unie zijn voor deze verantwoordingsplicht de verschillende kanalen vastgelegd, waaronder de publicatie van een Jaarverslag.

Verantwoording
Jaarverslag