Menu

Geschiedenis

Mijlpalen in de geschiedenis van het eurogebied zijn onder meer de introductie van de nieuwe gemeenschappelijke munteenheid en de geleidelijke overgang hierop door 19 landen, en de oprichting van een EU-instelling verantwoordelijk voor de euro, de Europese Centrale Bank.

Het creëren van de Economische en Monetaire Unie

De eerste stap bij het totstandbrengen van de ECB was het in 1988 genomen besluit om een economische en monetaire unie te realiseren: vrijheid van kapitaalverkeer binnen Europa, een gemeenschappelijke monetaire autoriteit en een gemeenschappelijk monetair beleid in het hele eurogebied.

Economische en Monetaire Unie


Wie trad tot het eurogebied toe en wanneer gebeurde dat?

Bekijk deze interactieve kaart en ontdek welke landen deel uitmaken van het eurogebied en wanneer deze toetraden.

Kaart van het eurogebied
Convergentiecriteria