Menu

Istorija

Svarbiausi euro zonos istorijos etapai – tai naujos bendros valiutos sukūrimas ir nuoseklus jos įvedimas 19-oje šalių, taip pat už eurą atsakingos ES institucijos – Europos Centrinio Banko – įsteigimas.

Ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas

Pirmas žingsnis kuriant ECB buvo žengtas 1988 m., priėmus sprendimą sukurti ekonominę ir pinigų sąjungą. Taip užtikrintas laisvas kapitalo judėjimas Europoje, sukurta bendra pinigų politikos institucija ir nustatyta bendra euro zonos šalių pinigų politika.

Ekonominė ir pinigų sąjunga


Kas ir kada prisijungė prie euro zonos?

Šis sąveikusis žemėlapis padės jums sužinoti, kurios šalys priklauso euro zonai ir kada jos į ją įstojo.

Euro zonos žemėlapis
Konvergencijos kriterijai