Menu

Historie

K mezníkům v historii eurozóny patří zavedení nové společné měny a její postupné přijetí 19 zeměmi a také zřízení orgánu EU zodpovědného za euro – Evropské centrální banky.

Vytvoření hospodářské a měnové unie

Prvním krokem ke vzniku ECB bylo rozhodnutí přijaté v roce 1988 vytvořit hospodářskou a měnovou unii, tzn. volný pohyb kapitálu v Evropě, společný měnový orgán a jednotnou měnovou politiku ve všech zemích eurozóny.

Hospodářská a měnová unie


Kdy přistoupily jednotlivé země k eurozóně?

Prozkoumejte interaktivní mapu a zjistěte, které země jsou součástí eurozóny a kdy k ní přistoupily.

Mapa eurozóny
Kritéria konvergence