Menu

Vēsture

Pie pagrieziena punktiem euro zonas vēsturē pieder jaunās vienotās valūtas rašanās un tās pakāpeniskā ieviešana 19 valstīs, kā arī par euro atbildīgās ES institūcijas – Eiropas Centrālās bankas – dibināšana.

Ekonomikas un monetārās savienības izveide

Pirmais solis ceļā uz ECB dibināšanu bija 1988. gadā pieņemtais lēmums radīt Ekonomikas un monetāro savienību – brīvu kapitāla kustību Eiropā, kopīgu monetāro institūciju un vienotu monetāro politiku visās euro zonas valstīs.

Ekonomikas un monetārā savienība


Euro zonas hronoloģija

Izpētiet šo interaktīvo karti, lai uzzinātu, kuras valstis pievienojušās euro zonai un kad tas noticis.

Euro zonas karte
Konverģences kritēriji