Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet – januari 2024

Vad beslutade vi?

Vi höll styrräntorna oförändrade

Våra tidigare räntehöjningar har bidragit till att driva ner inflationen. Framtida beslut kommer att bero på hur vi ser ekonomin och inflationen utvecklas.

Vad händer i ekonomin?

Överlag är inflationen fortfarande på väg ner

Priser på livsmedel, varor och tjänster stiger inte längre lika mycket som tidigare. Energipriserna faller men nu mer långsamt.

Ekonomin är just nu svag

Vi förväntar oss att ekonomi med tiden gradvis återhämtar sig. Men regionala konflikter och deras effekter på handeln har gjort framtiden mer osäker.

Den nuvarande avmattningen känns av i hela ekonomin

Industriföretag har minskat sin produktion och återförsäljare har sett försäljningen sjunka ytterligare.

Många människor har arbete

Arbetslösheten är åter på sin lägsta nivå sedan euron infördes. Många arbetssökande hittar jobb. Men färre företag annonser ut vakanser.

Människor och företag överväger sina låneplaner eftersom det är dyrt att låna.

Högre räntor innebär att kostnaden för att låna har gått upp. Det har också blivit lite svårare att få lån från banker.

SE ÄVEN

För mer ingående info

PENNINGPOLITISKA BESLUT

Här hittar du ECB-rådets senaste beslut om räntor och instrument.

Pressmeddelande

PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

Läs mer om skälen bakom besluten.

Penning­politiskt utlåtande
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
LÄS MER
Vad är penningpolitik?