Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Sracfhéachaint ar ár ráiteas beartais airgeadaíochta - Eanáir 2024

Cad a chinneamar?

Ní dhearnamar athrú ar bith ar ár n-eochair-rátaí úis

Tá na harduithe a chuireamar ar rátaí úis san am atá thart ag cuidiú le boilsciú a bhrú síos. Braithfidh na cinntí a dhéanfar amach anseo ar an gcaoi a bhfeicfimid an geilleagar agus an boilsciú ag forbairt.

Cad atá ag tarlú sa gheilleagar?

Ar an mórgóir, tá laghdú fós ag teacht ar bhoilsciú

Níl ardú chomh mór ag teacht ar phraghsanna bia, earraí agus seirbhísí le hais mar a bhí cheana. Tá praghsanna fuinnimh ag titim, ach ag ráta níos moille anois.

Tá an geilleagar lag faoi láthair

Táimid ag súil go dtéarnóidh sé de réir a chéile le himeacht ama. Ach tá éiginnteacht níos mó ag baint leis an todhchaí mar gheall ar choinbhleachtaí réigiúnacha agus a gcuid éifeachtaí ar thrádáil.

Tá an laige reatha seo le brath ar fud an gheilleagair

Tá a dtáirgeadh laghdaithe arís ag gnólachtaí tionsclaíocha agus tá laghdú eile ar líon a ndíolachán feicthe ag miondíoltóirí.

Tá post ag go leor daoine

Tá an dífhostaíocht ar ais ar an leibhéal is ísle ó tugadh isteach an euro. Tá níos mó daoine ag cuardach post agus á bhfáil. Ach tá laghdú tagtha ar líon na ngnólachtaí a bhfuil folúntais á bhfógairt acu.

Tá daoine agus gnónna ag déanamh athmhachnaimh ar a gcuid pleananna toisc go bhfuil sé costasach airgead a fháil ar iasacht

Fágann rátaí úis níos airde go bhfuil méadú tagtha ar na costais a bhaineann le hairgead a fháil ar iasacht. Agus tá sé tar éis éirí beagán níos deacra iasachtaí a fháil ó bhainc freisin.

FÉACH FREISIN

Féach ar na mionsonraí

CINNTÍ BEARTAIS AIRGEADAÍOCHTA

Seo an méid a chinn an Chomhairle Rialaithe faoi rátaí úis agus ionstraimí eile an Bhainc Ceannais Eorpaigh ag a cruinniú deireanach.

Preasráiteas

RÁITEAS BEARTAIS AIRGEADAÍOCHTA

Léigh ár míniú ar na cúiseanna atá leis na cinntí beartais airgeadaíochta is déanaí.

Ráiteas beartais airgeadaíochta
NÍ SAINEOLAÍ THÚ? FÉACH AR ÁR MÍNIÚ
FOGHLAIM TUILLEADH
Cad is beartas airgeadaíochta ann?