Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet – maj 2023

Vad beslutade vi?

Styrräntorna höjdes med ytterligare 0,25 procentenheter

Våra framtida ränterörelser avgörs av hur vi tror att ekonomin och inflationen utvecklas och av hur väl våra räntehöjningar tyglar inflationen.

Vi avslutar en del av våra tillgångsköp

I juli slutar vi köpa obligationer i vårt program för köp av tillgångar.

Vad händer i ekonomin?

Inflationen har gått ner från sin högsta nivå men är fortfarande alltför hög

Energipriserna har gått ner kraftigt under de senaste månaderna. Men priserna på livsmedel och tjänster stiger fortfarande kraftigt.

Ekonomin visar en varierad bild

Tjänster går starkt tack vare hög konsumtion. Tillverkningsindustrin har fortfarande stora orderingångar att beta av men dess framtidsutsikter ser sämre ut.

Stigande löner och högre vinster ligger bakom hög inflation.

Arbetstagarna får större löneökningar för att kompensera för hög inflation. Företagen höjer priserna för att täcka för detta och gör även större vinster.

Färre människor och företag tar lån.

Eftersom räntorna är högre nu har bolån blivit dyrare. Av samma skäl lånar färre företag för investeringar.

SE ÄVEN

För mer ingående info

PENNINGPOLITISKA BESLUT

Här hittar du ECB-rådets senaste beslut om räntor och instrument.

Pressmeddelande

PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

Läs mer om skälen bakom besluten.

Penningpolitiskt utlåtande
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
LÄS MER
Vad är penningpolitik?