Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Sracfhéachaint ar ár ráiteas beartais airgeadaíochta - Bealtaine 2023

Cad a chinneamar?

Chuireamar ardú eile 0.25 pointe céatadáin ar rátaí úis

Beidh gníomhartha amach anseo maidir le rátaí úis ag brath ar mar a fheicfimid an geilleagar agus boilsciú ag forbairt agus ar chomh maith agus atá na harduithe a rinneamar ar rátaí ag cur smacht ar bhoilsciú.

Táimid ag cur deireadh le cuid dár gceannacháin sócmhainní

Stopfaimid i mí Iúil ag ceannach bannaí faoinár gclár ceannaithe sócmhainní.

Cad atá ar siúl sa gheilleagar?

Tá boilsciú tagtha anuas ón ráta is airde a bhí aige ach tá sé fós ró-ard.

Tá titim tobann tagtha ar phraghsanna fuinnimh le roinnt míonna anuas. Ach tá praghsanna bia agus seirbhísí fós ag ardú go tréan.

Tá idir mhaith agus olc sa gheilleagar

Tá seirbhísí ag cruthú go maith mar go bhfuil daoine á dtomhailt go leor. Tá líon mór orduithe le comhlíonadh fós ag gnóthais déantúsaíochta, ach tá an t-ionchas do na gnóthais sin ag fáil níos measa.

Tuarastail atá ag ardú agus brabúis níos airde is cúis le boilsciú ard.

Tá an lucht oibre ag fáil arduithe pá níos mó chun an boilsciú ard a chúiteamh. Tá praghsanna ardaithe ag gnólachtaí chun é sin a chúiteamh agus tá siad ag déanamh brabús níos airde chomh maith.

Tá níos lú daoine agus gnólachtaí ag tógáil amach iasachtaí

De bharr go bhfuil rátaí úis níos airde anois, tá morgáistí faighte níos costasaí. Is mar gheall air sin freisin, a bhfuil níos lú gnólachtaí ag fáil airgead ar iasacht chun infheistíochtaí a chistiú.

FÉACH FREISIN

Féach ar na mionsonraí

CINNTÍ BEARTAS AIRGEADAÍOCHTA

Seo an méid a chinn an Chomhairle Rialaithe faoi rátaí úis agus ionstraimí eile an Bhainc Ceannais Eorpaigh ag a cruinniú deireanach.

Preasráiteas

RÁITEAS BEARTAIS AIRGEADAÍOCHTA

Léigh ár míniú ar na cúiseanna atá leis na cinntí beartais airgeadaíochta is déanaí.

Ráiteas beartais airgeadaíochta
NÍ SAINEOLAÍ THÚ? FÉACH AR ÁR MÍNIÚ
FOGHLAIM TUILLEADH
Cad is beartas airgeadaíochta ann?