Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet – december 2022

Vad beslutade vi?

Vi höjde åter styrräntorna med 0,5 procentenheter

Och vi räknar med ytterligare kraftiga höjningar. Hur mycket kommer att bero på hur vi ser ekonomin och inflationen utvecklas.

Vi kommer också att justera vårt program för köp av tillgångar

I mars kommer vi att börja minska den stora mäng obligationer som vi köpt under de senaste åren som del av vårt program för köp av tillgångar.

Vad händer i ekonomin?

Inflationen är alldeles för hög och kommer att förbli hög under alltför lång tid

Energipriserna har sjunkit något medan priserna på livsmedel och många andra varor och tjänster fortfarande stiger, delvis på grund av tidigare leveransproblem.

Ekonomin genomgår en svår period

Detta beror främst på hög inflation, energikrisen och lägre ekonomisk tillväxt i hela världen. Men en recession lär bli relativt kortlivad och inte så djup.

Nya jobb tillkommer fortfarande.

Aldrig tidigare under eurons historia har så människor som nu haft arbete. Men detta lär ändras när ekonomin försvagas.

Hur kommer ekonomin att utvecklas?

Efter en avmattning räknar vi med att ekonomin återhämtar sig under följande år.

Prognoser för euroområdets ekonomiska tillväxt 2022 och kommande år
(prognoser från december 2022)

Vi förväntar oss en fortsatt hög inflation under ännu en tid som sedan gå ner mot vårt 2-procentsmål.

Prognoser för inflation i euroområdet 2022 och kommande år
(prognoser från december 2022)

SE ÄVEN

För mer ingående info

PENNINGPOLITISKA BESLUT

Här hittar du ECB-rådets senaste beslut om räntor och instrument.

Pressmeddelande

PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

Läs mer om skälen bakom besluten.

Penning­politiskt utlåtande
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
LÄS MER
Vad är penningpolitik?