Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skrót oświadczenia o polityce pieniężnej – grudzień 2022

Nasze decyzje

Ponownie podnieśliśmy stopy procentowe, o 0,5 pkt proc.

Przewidujemy dalsze znaczne podwyżki stóp procentowych. Skala podwyżek będzie zależeć od naszej oceny rozwoju sytuacji gospodarczej i inflacji.

Dostosujemy też nasz program skupu aktywów

W marcu zaczniemy zmniejszać duży zasób obligacji, które nabyliśmy przez ostatnie kilka lat w ramach naszego programu skupu aktywów.

Sytuacja gospodarcza

Inflacja jest dużo za wysoka i zbyt długo pozostanie na wysokim poziomie

Chociaż ceny energii nieco spadły, ceny żywności i wielu innych towarów oraz usług nadal rosną, po części z powodu wcześniejszych problemów z podażą.

Gospodarka przechodzi trudny okres

Głównymi przyczynami trudności są wysoka inflacja, kryzys energetyczny i spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie. Ewentualna recesja powinna być jednak krótkotrwała i płytka.

Wciąż powstają nowe miejsca pracy

Pracę ma obecnie więcej osób niż kiedykolwiek w historii euro. To się jednak prawdopodobnie zmieni wraz ze spowolnieniem gospodarki.

Nasze projekcje dotyczące rozwoju sytuacji gospodarczej

Oczekujemy, że po spowolnieniu sytuacja gospodarcza w nadchodzących latach będzie się ponownie poprawiać.

Projekcje wzrostu gospodarczego w strefie euro na 2022 i kolejne lata
(projekcje z grudnia 2022)

Przewidujemy, że inflacja pozostanie wysoka przez pewien czas, ale ostatecznie zbliży się do docelowego poziomu 2%.

Projekcje inflacji w strefie euro na 2022 i kolejne lata
(projekcje z grudnia 2022)

POLECAMY TAKŻE

Szczegółowe informacje

DECYZJE W SPRAWIE POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Zobacz, co Rada Prezesów zdecydowała w sprawie stóp procentowych i innych instrumentów EBC na swoim ostatnim posiedzeniu.

Komunikat prasowy

OŚWIADCZENIE O POLITYCE PIENIĘŻNEJ

Poznaj uzasadnienie aktualnych decyzji w sprawie polityki pieniężnej.

Oświadczenie o polityce pieniężnej
NIE JESTEŚ EKSPERTEM? PRZYDA SIĘ OBJAŚNIACZ!
OBJAŚNIAMY:
Na czym polega polityka pieniężna?