Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet – oktober 2021

Vilka är de viktigaste punkterna?

Euroområdets ekonomi fortsätter att återhämta sig starkt

Pandemins grepp om ekonomin har lättat. Människor tror på framtiden och konsumerar. Tillväxttakten har dock tappat lite fart.

Brister i vissa sektorer håller tillbaka ekonomin

Vissa sektorer saknar material, utrustning och arbetskraft. Dessutom tar leveranser längre tid och priserna på transport och energi har ökat mycket.

Inflationen kan komma att bli högre under längre tid men sjunker nästa år

Detta beror främst på att priserna på olja, gas och elektricitet har ökat mycket. Dessutom ökar efterfrågan snabbare än utbudet. Vi förväntar oss dock att inflationen sjunker under 2022 när dessa faktorer faller bort.

Vad beslutade vi?

Finansieringsförhållandena är fortsatt gynnsamma ...

Marknadsräntorna har stigit. Finansieringsförhållandena för ekonomin är dock fortsatt gynnsamma.

... så köp av tillgångar kan fortsätta i en något lägre takt

De positiva effekterna av vårt stödköpsprogram föranlett av pandemin fortsätter att gynna konsumenter, företag och den allmänna sektorn.

Vår penningpolitik ger fortsatt stöd till ekonomin

Tillsammans bidrar våra åtgärder till att ekonomin återhämtar sig och så småningom till att få inflationen till vårt 2-procentsmål.

SE ÄVEN

För mer ingående info

PENNINGPOLITISKA BESLUT

Här hittar du ECB-rådets senaste beslut om räntor och instrument från det senaste sammanträdet.

Pressmeddelande

PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

Läs mer om skälen bakom de senaste besluten.

Penningpolitiskt utlåtande
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
LÄS MER
Vad är penningpolitik?