Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Onze verklaring over het monetair beleid in een oogopslag – oktober 2021

Wat zijn de belangrijkste punten?

De economie van het eurogebied blijft zich krachtig herstellen

De invloed van de pandemie op de economie is afgenomen. Mensen hebben vertrouwen in de toekomst en blijven geld uitgeven. Maar het groeitempo is enigszins afgenomen.

Tekorten in sommige sectoren belemmeren de economie

In sommige sectoren ontbreekt het aan voldoende materiaal, apparatuur en arbeidskrachten, leveringen duren langer, en vervoer en energie zijn veel duurder geworden.

De inflatie kan langduriger hoger zijn, maar zal volgend jaar dalen

Dat komt vooral doordat olie, gas en elektriciteit veel duurder zijn geworden en de vraag sterker groeit dan het aanbod. Maar we verwachten dat de inflatie in de loop van 2022 daalt naarmate deze issues verdwijnen.

Wat hebben we beslist?

Het financieringsklimaat is nog steeds gunstig ...

De marktrentes zijn gestegen. Maar de financieringsvoorwaarden in de economie blijven gunstig.

… dus de activa-aankopen kunnen in gematigd lager tempo worden voortgezet

Consumenten, bedrijven en de overheidssector blijven profiteren van de effecten van ons noodaankoopprogramma in verband met de pandemie.

Ons monetair beleid blijft de economie ondersteunen

Samen helpen onze maatregelen de economie herstellen en uiteindelijk de inflatie op onze doelstelling van 2% te brengen.

ZIE OOK

Meer informatie

MONETAIRBELEIDSBESLISSINGEN

Dit is wat de Raad van Bestuur tijdens de recentste vergadering over de rentetarieven en andere instrumenten van de ECB heeft besloten.

Persbericht

VERKLARING OVER HET MONETAIR BELEID

Lees onze toelichting op de recentste monetairbeleids­beslissingen.

Verklaring over het monetair beleid
GEEN EXPERT? BEKIJK ONZE EXPLAINER
MEER INFO
Wat is monetair beleid?