Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Fortsatt lågt antal förfalskade eurosedlar under 2022

30 januari 2023

  • Under 2022 togs 376 000 förfalskade eurosedlar ur cirkulation – den näst lägsta nivån någonsin i förhållande till den totala mängden sedlar i omlopp
  • Runt två tredjedelar av de indragna förfalskningarna utgjordes av 20- och 50-eurosedlar
  • Eurosedlar är fortsatt ett pålitligt och säkert betalningsmedel
  • Eurosedlarnas äkthet kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden

Runt 376 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under 2022. Risken för att få en förfalskning är mycket liten. Antalet förfalskade sedlar är fortsatt mycket lågt jämfört med antalet äkta eurosedlar i omlopp. Under 2022 upptäcktes 13 förfalskningar per miljon äkta sedlar i omlopp, vilket är den näst minsta andelen sedan eurosedlarna infördes (se diagrammet nedan).

Trots detta exceptionellt låga antal förfalskningar var det en ökning på 8,4 procent jämfört med 2021 (se tabell 1), då antalet förfalskningar var det lägsta sedan euron infördes. Denna ökning återspeglar också den ekonomiska återhämtningen under 2022 sedan de flesta coronarestriktioner (covid-19) hade hävts. De vanligaste sedelförfalskningarna hittas fortfarande bland 20- och 50-eurosedlar. Tillsammans utgjorde dessa strax under två tredjedelar av alla förfalskningar (se tabell 2). Av samtliga förfalskningar upptäcktes 96,6 procent i euroområdet, medan 2,7 procent hittades i EU-länder utanför euroområdet och 0,7 procent i andra delar av världen.

De flesta förfalskningar är lätta att känna igen eftersom säkerhetsdetaljer antingen saknas helt eller är mycket bristfälligt imiterade. Allmänheten behöver inte oroa sig för förfalskningar, men alla bör vara observanta. Sedlarna kan kontrolleras med den enkla ”känn-titta-luta”-metoden som beskrivs på den särskilda webbplatsen för säkerhetsdetaljer och på webbplatserna för de nationella centralbankerna i euroområdet. Eurosystemet hjälper även personer som yrkesmässigt hanterar kontanter genom att säkerställa att maskiner som godkänts för sedelhantering på ett betryggande vis kan identifiera förfalskningar och ta dem ur cirkulation.

Att betala med förfalskade sedlar är brottsligt och kan leda till åtal. Om du får en misstänkt sedel bör du direkt jämföra den med en sedel som du vet är äkta. Om dina farhågor bekräftas ska du kontakta polisen, din nationella centralbank eller din egen bank, beroende på nationell praxis. Eurosystemet stöder aktivt de brottsbekämpande myndigheterna i arbetet mot penningförfalskning.

Diagram

Antal årligen upptäckta förfalskningar per en miljon äkta sedlar i omlopp

Tabell 1

Årliga siffror i jämförelse

År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Antal förfalskningar

694 000

563 000

559000

460000

347 000

376000

Tabell 2

Förfalskningar efter valör 2022

Valör

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

I procent

2,3

15,4

23,6

40,0

11,6

5,4

1,7

Frågor från media kan riktas till Belén Pérez Esteve, tfn: +49 69 1344 6215.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media