Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

Europangatähtede võltsingute arv oli 2022. aastal endiselt väike

30. jaanuar 2023

  • 2022. aastal kõrvaldati ringlusest 376 000 võltsitud europangatähte. See on läbi aegade teine väikseim näitaja võrdluses kasutusel olevate ehtsate pangatähtede arvuga.
  • Ligikaudu kaks kolmandikku tuvastatud võltsingutest moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed.
  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.
  • Europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.

2022. aastal kõrvaldati ringlusest ligikaudu 376 000 võltsitud europangatähte. Võrreldes ringluses olevate ehtsate europangatähtede arvuga on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike. Seega on äärmiselt ebatõenäoline saada enda valdusse võltsitud pangatäht. 2022. aastal leiti miljoni ringluses oleva ehtsa pangatähe kohta 13 võltsingut, mis on teine väikseim näitaja alates europangatähtede kasutuselevõtust (vt allpool olev joonis).

Võltsingute erakordselt väikesest arvust hoolimata oli neid siiski 8,4% rohkem kui 2021. aastal, mil see näitaja oli väikseim alates euro kasutuselevõtust (vt tabel 1). Võltsingute arvu suurenemine kajastab ka majandustegevuse elavnemist 2022. aastal pärast valdava osa COVID-19 pandeemiast tingitud piirangute kaotamist. Endiselt võltsiti kõige enam 20- ja 50-euroseid pangatähti. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid veidi alla kahe kolmandiku kõigist võltsitud pangatähtedest (vt tabel 2). 96,6% võltsingutest tuvastati euroala riikides, 2,7% euroalavälistes ELi liikmesriikides ning 0,7% mujal maailmas.

Enamikku võltsinguid on lihtne tuvastada, kuna neil puuduvad turvaelemendid või on neid väga kehvalt jäljendatud. Kasutajad ei pea europangatähtede võltsingute pärast muretsema, kuid peaksid siiski olema tähelepanelikud. Pangatähtede ehtsust on lihtne kontrollida. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse turvaelemente tutvustavas EKP veebilehe rubriigis ning euroala riikide keskpankade veebilehtedel. Samuti aitab eurosüsteem sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad edukalt katsetatud seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Võltsingute kasutamine maksevahendina on kuritegu, mis võib viia süüdistuse esitamiseni. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga, oma riigi keskpangaga või oma jae- või kommertspangaga. Eurosüsteem toetab aktiivselt õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Joonis

1 miljoni ehtsa europangatähe kohta tuvastatud võltsingute arv aastas

Tabel 1

Aastaandmed

Aasta

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Võltsingute arv

694 000

563 000

559 000

460 000

347 000

376 000

Tabel 2

Võltsingute jaotus nimiväärtuse järgi 2022. aastal

Nimiväärtus

5€

10€

20€

50€

100€

200€

500€

Protsent koguarvust

2,3

15,4

23,6

40,0

11,6

5,4

1,7

Meediakanalite küsimustele vastab Belén Pérez Esteve (tel: +49 69 1344 6215).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid