Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Viltoto euro banknošu skaits 2022. gadā joprojām ir neliels

2023. gada 30. janvārī

  • 2022. gadā no apgrozības izņemti 376 000 viltotu euro banknošu – tas ir otrs vēsturiski zemākais līmenis attiecībā pret kopējo apgrozībā esošo banknošu skaitu.
  • Apmēram divas trešdaļas no šiem viltojumiem veidoja 20 euro un 50 euro banknotes.
  • Euro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.
  • Euro banknošu autentiskumu var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.

2022. gadā no apgrozības tika izņemti aptuveni 376 000 viltotu euro banknošu. Iespēja saņemt viltotu banknoti ir maza, jo viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar apgrozībā esošo īsto euro banknošu skaitu. 2022. gadā uz 1 milj. apgrozībā esošo īsto banknošu tika atklāti 13 viltojumi, kas ir otrs mazākais īpatsvars kopš euro banknošu ieviešanas (sk. tālāk attēlu).

Lai gan viltojumu īpatsvars ir ārkārtīgi mazs, tas salīdzinājumā ar 2021. gadu, kad viltojumu skaits bija vismazākais kopš euro ieviešanas, palielinājies par 8.4% (sk. 1. tabulu). Šis kāpums atspoguļo arī ekonomiskās aktivitātes atjaunošanos 2022. gadā pēc tam, kad bija atcelta lielākā daļa koronavīrusa (Covid-19) ierobežojumu. Joprojām visbiežāk tika viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja nedaudz mazāk par divām trešdaļām no visiem viltojumiem (sk. 2. tabulu). 96.6% viltojumu atklāti euro zonas valstīs, bet 2.7% atklāti ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs un 0.7% – citos pasaules reģionos.

Lielāko daļu viltojumu var viegli konstatēt, jo tiem nav pretviltošanas elementu vai izmantoti slikti to atdarinājumi. Iedzīvotājiem nav jāuztraucas par viltojumiem, bet jāsaglabā modrība. Banknotes var pārbaudīt, tās vienkārši aptaustot, apskatot un pagrozot, kā aprakstīts īpašajā pretviltošanas elementiem veltītajā interneta vietnes sadaļā un euro zonas nacionālo centrālo banku interneta vietnēs. Eurosistēma arī palīdz profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem, nodrošinot, ka sekmīgi pārbaudi izturējušās skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

Viltotu banknošu izmantošana maksājumiem ir krimināli sodāma un par to var saukt pie atbildības. Saņemot aizdomīgu banknoti, tā tieši jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – savas valsts centrālo banku vai savu komercbanku. Eurosistēma aktīvi atbalsta tiesībsargājošās iestādes to cīņā pret naudas viltošanu.

Attēls

Ik gadu atklāto viltojumu skaits uz 1 milj. apgrozībā esošo īsto banknošu

1. tabula

Gada datu salīdzinājums

Gads

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Viltojumu skaits

694 000

563 000

559 000

460 000

347 000

376 000

2. tabula

Viltotās banknotes nominālvērtību dalījumā 2022. gadā

Nominālvērtība

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Procentuālais dalījums

2.3

15.4

23.6

40.0

11.6

5.4

1.7

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Belenas Peresas Esteves (Belén Pérez Esteve; tālr. +49 69 1344 6215).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem