Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Počet falošných eurových bankoviek v roku 2022 zostáva nízky

30. januára 2023

  • V roku 2022 bolo stiahnutých z obehu 376 000 falošných eurových bankoviek, čo v pomere k celkovému počtu bankoviek v obehu predstavuje druhú najnižšiu úroveň v histórii.
  • Približne dve tretiny zadržaných falzifikátov tvorili bankovky 20 € a 50 €.
  • Eurové bankovky zostávajú dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.
  • Pravosť eurových bankoviek sa dá overiť hmatom, pohľadom a naklonením.

V roku 2022 bolo z obehu stiahnutých približne 376 000 falošných eurových bankoviek. Pravdepodobnosť prijatia falošnej bankovky je veľmi nízka, keďže v porovnaní s počtom pravých eurových bankoviek v obehu zostáva počet falzifikátov veľmi nízky. V roku 2023 bolo odhalených 13 falzifikátov na milión pravých bankoviek v obehu, čo je druhý najmenší podiel od zavedenia eurových bankoviek (graf).

Napriek tomuto mimoriadne nízkemu podielu falzifikátov to oproti roku 2021, keď bol ich podiel od zavedenia eura najnižší, predstavuje nárast o 8,4 % (tabuľka 1). Tento nárast je tiež odrazom oživenia hospodárskej aktivity v roku 2022 po zrušení väčšiny obmedzení súvisiacich s koronavírusom (COVID-19). Najčastejšie falšovanými boli aj naďalej bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Spolu predstavovali o niečo menej ako dve tretiny celkového počtu falzifikátov (tabuľka 2). 96,6 % falzifikátov bolo zadržaných v krajinách eurozóny, 2,7 % v členských štátoch EÚ mimo eurozóny a 0,7 % v ďalších častiach sveta.

Vďaka absencii alebo len veľmi zlej imitácii ochranných prvkov je väčšinu falzifikátov možné ľahko rozpoznať. Verejnosť síce v súvislosti s falšovaním bankoviek nemusí mať obavy, no napriek tomu by si mala zachovať ostražitosť. Bankovky sa dajú overiť jednoduchou kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná na osobitnej internetovej stránke venovanej ochranným prvkom a na internetových stránkach národných centrálnych bánk krajín eurozóny. Eurosystém zároveň pomáha profesionálnym spracovateľom peňazí a zabezpečuje, aby úspešne otestované zariadenia na spracovanie bankoviek dokázali falzifikáty spoľahlivo rozpoznávať a sťahovať ich z obehu.

Používanie falošných bankoviek pri platbách je trestným činom, ktorý môže viesť k trestnému stíhaniu. Ak sa vám do rúk dostane podozrivá bankovka, porovnajte ju so zaručene pravou bankovkou. V prípade potvrdenia pochybností sa v závislosti od predpisov platných v danom štáte obráťte na políciu, na národnú centrálnu banku alebo na svoju komerčnú banku. Eurosystém aktívne podporuje policajné orgány v ich boji proti falšovaniu peňazí.

Graf

Počet ročne zadržaných falzifikátov na 1 milión pravých bankoviek v obehu

Tabuľka 1

Ročné údaje na porovnanie

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Počet falzifikátov

694 000

563 000

559 000

460 000

347 000

376 000

Tabuľka 2

Členenie falzifikátov podľa nominálnej hodnoty v roku 2022

Nominálna hodnota

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Percentuálny podiel

2,3

15,4

23,6

40,0

11,6

5,4

1,7

Kontaktná osoba pre médiá: Belén Pérez Esteve tel.: +49 69 1344 6215.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá