Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ публикува указателните календари на редовните тръжни операции на Евросистемата и периодите на поддържане на резервите през 2022 г.

23 юли 2021 г.

  • ЕЦБ публикува указателен календар на тръжните операции за 2022 г.
  • ЕЦБ публикува указателен календар на периодите на поддържане на резервите за 2022 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува указателните календари на редовните тръжни операции на Евросистемата и периодите на поддържане на резервите през 2022 г.

Указателният календар на редовните тръжни операции на Евросистемата съдържа само основните операции по рефинансиране (ООР) и тримесечните операции по дългосрочно рефинансиране (ОДР). Той не включва допълнителни или еднократни операции, които може да бъдат извършени през 2022 г. Календарът може да бъде изтеглен от уебсайта на ЕЦБ.

Указателният календар на периодите на поддържане на резервите на Евросистемата отчита графика на заседанията на Управителния съвет през 2022 г., както и календара на редовните тръжни операции.

Указателен календар на периодите на поддържане на резервите през 2022 г. (включително период 8 от 2021 г.):

Период

Съответно заседание на Управителния съвет

Начало на периода на поддържане

Край на периода на поддържане

Данни за резервната база за кредитни институции с месечно отчитане

Данни за резервната база за кредитни институции с тримесечно отчитане

Продъл-жител-ност на периода на поддър-жане на резерви-те (в дни)

8

16 декември 2021 г.

22 декември 2021  г.

25 януари 2022 г.

октомври 2021 г.

септември 2021 г.

35

1

20 януари
2022 г.

26 януари 2022 г.

15 март 2022 г.

ноември 2021 г.

септември 2021 г.

49

2

10 март 2022 г.

16 март 2022 г.

19 април 2022 г.

януари 2022 г.

декември 
2021 г.

35

3

14 април 2022 г.

20 април 2022 г.

14 юни 2022 г.

февруари 2022 г.

декември 
2021 г.

56

4

9 юни 2022 г.

15 юни 2022 г.

26 юли 2022 г.

април 2022 г.

март 2022 г.

42

5

21 юли 2022 г.

27 юли 2022 г.

13 септември
2022 г.

май 2022 г.

март 2022 г.

49

6

8 септември 2022 г.

14 септември
2022 г.

1 ноември 2022 г.

юли 2022 г.

юни 2022 г.

49

7

27 октомври 2022 г.

2 ноември 2022 г.

20 декември
2022 г.

септември 2022 г.

юни 2022 г.

49

8

15 декември 2022 г.

21 декември
2022 г.

предстоящо определяне

октомври 2022 г.

септември 2022 г.

mредсто-ящо опреде-ляне

За въпроси журналистите могат да се обръщат към Ева Тейлър на телефон: +49 69 1344 7162.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите