Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ публикува указателните календари на редовните тръжни операции на Евросистемата и периодите на поддържане на резервите през 2022 г.

23 юли 2021 г.

Това прессъобщение е актуализирано на 24 септември 2021 г. в 15:00 ч. централноевропейско време, така че да отразява изменения график на заседанията на Управителния съвет през 2022 г.

  • ЕЦБ публикува указателен календар на тръжните операции за 2022 г.
  • ЕЦБ публикува указателен календар на периодите на поддържане на резервите за 2022 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува указателните календари на редовните тръжни операции на Евросистемата и периодите на поддържане на резервите през 2022 г.

Указателният календар на редовните тръжни операции на Евросистемата съдържа само основните операции по рефинансиране (ООР) и тримесечните операции по дългосрочно рефинансиране (ОДР). Той не включва допълнителни или еднократни операции, които може да бъдат извършени през 2022 г. Календарът може да бъде изтеглен от уебсайта на ЕЦБ.

Указателният календар на периодите на поддържане на резервите на Евросистемата отчита графика на заседанията на Управителния съвет през 2022 г., както и календара на редовните тръжни операции.

Указателен календар на периодите на поддържане на резервите през 2022 г. (включително период 8 от 2021 г.):

Период

Съответно заседание на Управителния съвет

Начало на периода на поддържане

Край на периода на поддържане

Данни за резервната база за кредитни институции с месечно отчитане

Данни за резервната база за кредитни институции с тримесечно отчитане

Продъл-жител-ност на периода на поддър-жане на резерви-те (в дни)

8

16 декември 2021 г.

22 декември 2021  г.

8 февруари
2022 г. *

октомври 2021 г.

септември 2021 г.

49

1

3 февруари
2022 г. *

9 февруари
2022 г. *

15 март 2022 г.

декември 2021 г.

септември 2021 г. *

35

2

10 март 2022 г.

16 март 2022 г.

19 април 2022 г.

януари 2022 г.

декември 
2021 г.

35

3

14 април 2022 г.

20 април 2022 г.

14 юни 2022 г.

февруари 2022 г.

декември 
2021 г.

56

4

9 юни 2022 г.

15 юни 2022 г.

26 юли 2022 г.

април 2022 г.

март 2022 г.

42

5

21 юли 2022 г.

27 юли 2022 г.

13 септември
2022 г.

май 2022 г.

март 2022 г.

49

6

8 септември 2022 г.

14 септември
2022 г.

1 ноември 2022 г.

юли 2022 г.

юни 2022 г.

49

7

27 октомври 2022 г.

2 ноември 2022 г.

20 декември
2022 г.

септември 2022 г.

юни 2022 г.

49

8

15 декември 2022 г.

21 декември
2022 г.

предстоящо определяне

октомври 2022 г.

септември 2022 г.

mредсто-ящо опреде-ляне

* Промяна в датите, вижте Прессъобщението за решенията, различни от тези по паричната политика, от 24 септември 2021 г.

За въпроси журналистите могат да се обръщат към Уилям Лелифелт на телефон: +49 69 1344 7316.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите