Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2022

23 Ιουλίου 2021

[Το παρόν δελτίο Τύπου επικαιροποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 στις 15.00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης) προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αλλαγή που σημειώθηκε στο πρόγραμμα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2022.]

  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα για το 2022
  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2022

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2022.

Το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος περιλαμβάνει μόνο τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΟ) και τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) διάρκειας τριών μηνών. Δεν περιλαμβάνει συμπληρωματικές ή έκτακτες πράξεις που μπορεί να διενεργηθούν το 2022. Το ημερολογιακό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο προς λήψη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στο ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος λαμβάνεται υπόψη το ημερολογιακό πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2022, καθώς και το ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών δημοπρασιών.

Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για το 2022 (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου τήρησης 8 του 2021):

ΠΤ

Σχετική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Έναρξη περιόδου τήρησης

Λήξη περιόδου τήρησης

Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση

Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση

Διάρκεια περιόδου τήρησης (ημέρες)

8

16 Δεκεμβρίου 2021

22 Δεκεμβρίου 2021

8 Φεβρουαρίου 2022*

Οκτώβριος 2021

Σεπτέμβριος 2021

49

1

3 Φεβρουαρίου 2022*

9 Φεβρουαρίου 2022*

15 Μαρτίου 2022

Δεκέμβριος 2021

Σεπτέμβριος 2021*

35

2

10 Μαρτίου 2022

16 Μαρτίου 2022

19 Απριλίου 2022

Ιανουάριος 2022

Δεκέμβριος 2021

35

3

14 Απριλίου 2022

20 Απριλίου 2022

14 Ιουνίου 2022

Φεβρουάριος 2022

Δεκέμβριος 2021

56

4

9 Ιουνίου 2022

15 Ιουνίου 2022

26 Ιουλίου 2022

Απρίλιος 2022

Μάρτιος 2022

42

5

21 Ιουλίου 2022

27 Ιουλίου 2022

13 Σεπτεμβρίου 2022

Μάιος 2022

Μάρτιος 2022

49

6

8 Σεπτεμβρίου 2022

14 Σεπτεμβρίου 2022

1η Νοεμβρίου 2022

Ιούλιος 2022

Ιούνιος 2022

49

7

27 Οκτωβρίου 2022

2 Νοεμβρίου 2022

20 Δεκεμβρίου 2022

Σεπτέμβριος 2022

Ιούνιος 2022

49

8

15 Δεκεμβρίου 2022

21 Δεκεμβρίου 2022

προς επιβεβαίωση

Οκτώβριος 2022

Σεπτέμβριος 2022

προς επιβεβαίωση

* Ημερομηνίες που άλλαξαν, βλ. το δελτίου Τύπου της 24ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον William Lelieveldt, τηλ.: +49 69 1344 7316.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου