Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Upis kapitala ESB-a prema novom ključu

3. prosinca 2018.

  • petogodišnja prilagodba na temelju podataka Europske komisije o broju stanovnika i BDP-u
  • Šesnaest nacionalnih središnjih banaka imat će veći udio, a dvanaest manji.
  • Sustav rotacije prava glasa ostaje nepromijenjen.

Upravno vijeće Europske središnje banke (ESB) donijelo je pravne akte o redovitoj petogodišnjoj prilagodbi ključa za upis kapitala i doprinosa koje uplaćuju nacionalne središnje banke Europske unije. Novi ključ za upis kapitala ESB-a stupit će na snagu 1. siječnja 2019.

Udjeli nacionalnih središnjih banaka u kapitalu ESB-a ponderiraju se, u jednakoj mjeri, prema udjelima pojedinačnih država članica u ukupnom stanovništvu i bruto domaćem proizvodu Europske unije (EU).*

Ponderi se zasnivaju na podatcima koje dostavlja Europska komisija. Nacionalne središnje banke međusobno će prenijeti udjele u kapitalu u onoj mjeri koja bude potrebna kako bi se osiguralo da raspodjela udjela bude u skladu s prilagođenim ključem.

Nakon najnovijeg preispitivanja šesnaest središnjih banaka imat će veći udjel u kapitalu ESB-a nego prije, a udjeli dvanaest središnjih banaka bit će manji. Nova raspodjela udjela nacionalnih središnjih banaka prikazana je u tablici u nastavku. Ukupni iznos upisanog kapitala ESB-a nepromijenjen je i iznosi 10.825.007.069,61 EUR. Odgovarajuće odluke ESB-a dostupne su na mrežnim stranicama ESB-a i bit će objavljene u Službenom listu Europske unije u dogledno vrijeme. Opće vijeće ESB-a pridonijelo je postupku odlučivanja, u skladu sa Statutom ESSB-a.

Sustav u kojem guverneri nacionalnih središnjih banaka europodručja naizmjenično imaju pravo glasa u Upravnom vijeću omogućuje njihovo razvrstavanje u dvije skupine u skladu s veličinom financijskog sektora i bruto domaćeg proizvoda njihovih država članica, kako je prethodno navedeno. Ti se podatci trebaju preračunati kad god se provodi petogodišnja prilagodba ključa za upis kapitala ESB-a. Na temelju novih izračuna razvrstavanje guvernera u skupine od 1. siječnja 2019. ostaje nepromijenjeno.

Raspodjela kapitala ESB-a od 1. siječnja 2019.

Ključ za upis kapitala ESB-a (%) do 31. prosinca 2018.

Ključ za upis kapitala ESB-a (%) od 1. siječnja 2019.

Upisani udio u kapitalu (EUR) od 1. siječnja 2019.

Uplaćeni kapital (EUR) od 1. siječnja 2019.

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,4778

2,5280

273.656.178,72

273.656.178,72

Deutsche Bundesbank

17,9973

18,3670

1.988.229.048,48

1.988.229.048,48

Eesti Pank

0,1928

0,1968

21.303.613,91

21.303.613,91

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

1,1607

1,1754

127.237.133,10

127.237.133,10

Bank of Greece

2,0332

1,7292

187.186.022,25

187.186.022,25

Banco de España

8,8409

8,3391

902.708.164,54

902.708.164,54

Banque de France

14,1792

14,2061

1.537.811.329,32

1.537.811.329,32

Banca d’Italia

12,3108

11,8023

1.277.599.809,38

1.277.599.809,38

Central Bank of Cyprus

0,1513

0,1503

16.269.985,63

16.269.985,63

Latvijas Banka

0,2821

0,2731

29.563.094,31

29.563.094,31

Lietuvos bankas

0,4132

0,4059

43.938.703,70

43.938.703,70

Banque centrale du Luxembourg

0,2030

0,2270

24.572.766,05

24.572.766,05

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

0,0648

0,0732

7.923.905,17

7.923.905,17

De Nederlandsche Bank

4,0035

4,0677

440.328.812,57

440.328.812,57

Osterreichische Nationalbank

1,9631

2,0325

220.018.268,69

220.018.268,69

Banco de Portugal

1,7434

1,6367

177.172.890,71

177.172.890,71

Banka Slovenije

0,3455

0,3361

36.382.848,76

36.382.848,76

Národná banka Slovenska

0,7725

0,8004

86.643.356,59

86.643.356,59

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,2564

1,2708

137.564.189,84

137.564.189,84

Ukupno za skupinu nacionalnih središnjih banaka europodručja

70,3915

69,6176

7.536.110.121,69

7.536.110.121,69

Българска народна банка (Bugarska narodna banka)

0,8590

0,8511

92.131.635,17

3.454.936,32

Česká národní banka

1,6075

1,6172

175.062.014,33

6.564.825,54

Danmarks Nationalbank

1,4873

1,4986

162.223.555,95

6.083.383,35

Hrvatska narodna banka

0,6023

0,5673

61.410.265,11

2.302.884,94

Magyar Nemzeti Bank

1,3798

1,3348

144.492.194,37

5.418.457,29

Narodowy Bank Polski

5,1230

5,2068

563.636.468,10

21.136.367,55

Banca Națională a României

2,6024

2,4470

264.887.922,99

9.933.297,11

Sveriges Riksbank

2,2729

2,5222

273.028.328,31

10.238.562,31

Bank of England

13,6743

14,3374

1.552.024.563,60

58.200.921,14

Ukupno za skupinu nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja

29,6085

30,3824

3.288.896.947,92

123.333.635,55

Ukupno

100,0000

100,0000

10.825.007.069,61

7.659.443.757,27

Može se dogoditi da zbroj ne bude točan zbog zaokruživanja.

Predstavnici medija mogu postaviti upite Peteru Ehrlichu, tel. +49 69 1344 8320.

Napomena:

*Ponderiranje ključa za upis kapitala ESB-a određeno je člankom 29. stavkom 1. Protokola o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke.

Prilog:

Usporedba ključa za upis kapitala ESB-a, ključa za upis kapitala ESB-a nacionalnih središnjih banaka Eurosustava i ključa za raspodjelu novčanica

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije